Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3229
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЕЛИН ПЕЛИН
Email
vesidim@mail.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg