Премини към основното съдържание

ИНЖ. ГРИГОР ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
1122
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
с. Казичене, ул. "Младост" №16
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg