Програми и отчети

Версия за печатВерсия за печат

І. ПРОГРАМИ

ІІ. ЦЕЛИ И ОТЧЕТИ НА АГЕНЦИЯТА

 

ІІІ. ПРОГРАМА “ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”

 

IV. РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА COVID-19