Премини към основното съдържание

Програми и отчети

І. ПРОГРАМИ

ІІ. ЦЕЛИ И ОТЧЕТИ НА АГЕНЦИЯТА

 

ІІІ. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА АГКК

 

IV. РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА COVID-19

        slogan bg