Премини към основното съдържание

"ГЕОГИЕВ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3263
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЛОВЕЧ
Адрес
ж.к. Младост, бл.314. вх. В, ет. 5, ап. 14
Телефон
0899 88 34 32
Email
geo_giev@abv.bg

slogan bg