Премини към основното съдържание

ИНЖ. МИЛКО ЕМИЛОВ АЛАБАШЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2681
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Младост” 3, бл. 370, вх. 1, ет. 13, ап. 73
Телефон
0888 55 37 23
Email
malabashev@abv.bg

slogan bg