Премини към основното съдържание

"ГЕОМЕРА" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
551
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Бойчо войвода" №3
Телефон
0888 268 613, 0888 268 614
Email
geomera@dir.bg

slogan bg