Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЛАДИМИР ОЛЕГОВ МЕДЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2240
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. "Миньорска" № 22
Телефон
886916324
Email
vladimedev@abv.bg

slogan bg