Премини към основното съдържание

"ЧАКЪРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2692
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ХАСКОВО
Адрес
бул. „Съединение” № 38, ет. 2
Телефон
038/63 77 07; 0888 20 22 91
Email
et_ivan_chakarov@abv.bg
Fax
038/63 77 07

slogan bg