Премини към основното съдържание

СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
2308
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет. 10
Телефон
0883 487753; 0898 418 436
Email
surveygroup@abv.bg
Fax
02/850 20 03

slogan bg