Премини към основното съдържание

"ГБС-ИМОТИ" АД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2620
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. Княжево, ул. „Дамяница” № 3-5
Телефон
02/9151871, 02/9151732, 02/9151857, 0887440304
Email
gbs-imoti@gbs-bg.com, mmitova@gbs-bg.com
Fax
02 / 957 11 18

slogan bg