Премини към основното съдържание

"КАРТОГРАФ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3154
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВАРНА
Адрес
ж.к.Младост, бл.122,вх.3, ет.7, ап.72
Телефон
0897700861
Email
kartograf2018@gmail.com

slogan bg