Премини към основното съдържание

ИНЖ. ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

Тип
Физическо лице
Партиден №
3175
Населени места
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес
ул.Краков №9, вх.А, ет.6
Телефон
0885333465
Email
dani_dim@mail.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg