Премини към основното съдържание

ИНЖ. ГАЛИН МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
1562
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. "Дойран" № 14, ет.2
Телефон
052/65 55 20;0887750889; 0894781874
Email
galin_todorov@abv.bg

slogan bg