Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
30381 Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.09.2020 Отворена
30334 Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020 Отворена
30333 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020 Отворена
29942 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Отворена
29941 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020 Отворена
29802 Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на АГКК- 2020 23.07.2020 Отворена
29770 Доставка на пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър- 2020 21.07.2020 Затворена
29626 Доставка на канцеларски материали 2020 10.07.2020 Затворена
26304 Създаване на КККР УТ - гр. Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново и др. 04.11.2019 Затворена
26493 Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места 31.10.2019 Затворена
26075 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК 28.10.2019
Затворена
Прекратена
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То 03.12.2018 Затворена
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции 16.01.2018
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2