Премини към основното съдържание

ИНЖ. РЕНИ ИВАНОВА ПОПОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
552
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВАРНА
Адрес
ж.к. "Вл. Варненчик", бл.229, вх.5, ап.142

slogan bg