Премини към основното съдържание

ИНЖ. РЕНИ ИВАНОВА ПОПОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
552
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВАРНА
Адрес
ж.к. "Вл. Варненчик", бл.229, вх.5, ап.142
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg