Премини към основното съдържание

ИНЖ. КАЛИНКА ВЪРБАНОВА ЛИЛОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2204
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ж. К. "Калоян", бл. 2, вх. В, ет. 2, ап. 4
Телефон
0894 386461, 0884 183200
Email
lilova_k@abv.bg

slogan bg