ИНЖ. КАЛИНКА ВЪРБАНОВА ЛИЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2204
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
14.05.2020
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
ж. к. Дървеница, ул. Илия Димушев, № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 203
Телефон: 
0884 183200
Имейл: 
lilova_k@abv.bg