Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
не
Тип
Физическо лице
Партиден №
2543
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Обеля”, бл. 234, вх. Г, ап. 93
Телефон
0886 84 92 36
Email
vili_veselinova@mail.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg