ИНЖ. ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2543
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
15.06.2020
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
ж.к. „Обеля”, бл. 234, вх. Г, ап. 93
Телефон: 
0886 84 92 36
Имейл: 
vili_veselinova@mail.bg