Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2543
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ж.к. „Обеля”, бл. 234, вх. Г, ап. 93
Телефон
0886 84 92 36
Email
vili_veselinova@mail.bg

slogan bg