Премини към основното съдържание

"ЛАНДИНВЕСТ НИКОЛОВ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3441
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВАРНА
Адрес
ул. Странджа № 3, ет. 7, ап. 20
Телефон
0887 75 67 33
Email
landinvest.nikolov@gmail.com

slogan bg