Премини към основното съдържание

"ГЕОСИСТЕМС" ООД

Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3201
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул.Климент Охридски №14, ет.15, офис 1512
Телефон
0899815932
Email
gd2000@abv.bg

slogan bg