Премини към основното съдържание

"ГЕОПРОЕКТ – НД 2010" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2776
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ДОСПАТ
Адрес
ул. Тракия № 3 А
Телефон
0889 711 382
Email
geoproekt2010@gmail.bg

slogan bg