Премини към основното съдържание

"ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2944
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
"бул.Цар Борис ІІІ" №215,ет.1
Телефон
0878886868
Email
gbeng@abv.bg

slogan bg