Премини към основното съдържание

ИНЖ. СТЕФАН ВЕНЕЛИНОВ АЛЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3039
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ГАБРОВО
Адрес
ул.Мирни дни №16, ет.6, ап.18
Телефон
0883324563
Email
st.alev@abv.bg

slogan bg