Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. РАДКА ГЕОРГИЕВА МАРУЛЕВСКА БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД с. Рилци ИНЖ. ИВАН ТОМОВ БЕЛЕЖКОВ БЛАГОЕВГРАД с. Рилци 073/29010;20753
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №6Б ИНЖ. АТАНАС МИХАЙЛОВ МАЗНЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №6Б 073/34744
БЛАГОЕВГРАД ул. "Андрей Ляпчев" №1 ИНЖ. ДИМИТЪР НЕДЕЛКОВ ЛЕВУНЛИЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Андрей Ляпчев" №1 073/26100
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад", бл.19, ет.4, ап.9 ИНЖ. ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПИРГОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад", бл.19, ет.4, ап.9 888488262 MapGeo@abv.bg
БЛАГОЕВГРАД ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15 ИНЖ. ИЛИЯ ИВАНОВ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15 073/26710;0888200068
БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23 ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГАНДЖОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23 073/33368 gandjovs@abv.bg
БЛАГОЕВГРАД жк."Запад"бл.55,вх,Б,ап.59 ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЧАКЪРОВА БЛАГОЕВГРАД ж.к."Запад" бл. 55, ап. 59 896 919 949
БЛАГОЕВГРАД ул. "П. Зографски" №3, вх.Б, ап.2 ИНЖ. АНДОН БОРИСОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "П. Зографски" №3, вх.Б, ап.2
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 ИНЖ. АТАНАС НИКОЛОВ ГАЛЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 073/22892;37805
БЛАГОЕВГРАД ул. "Пере Тошев" №5 ИНЖ. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Пере Тошев" №5
БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. АСЕН АВРАМОВ СИМЕОНОВ БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД ул."Марица"бл.27,вх.А,ап.11 ИНЖ. ТЕОДОРА ИВАНОВА ГРАХОВСКА БЛАГОЕВГРАД ул."Марица"бл.27,вх.А,ап.11 895685730 teodoragrahovska@yahoo.com
БЛАГОЕВГРАД к-с "Еленово 3", бл.209, вх.А, ап.10 ИНЖ. ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАСТРЕВА БЛАГОЕВГРАД к-с "Еленово 3", бл.209, вх.А, ап.10
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 37, вх. Б, ет. 7, ап.20 ИНЖ. АНДОН БЛАГОЕВ ПОПСТОЯНОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 37, вх. Б, ет. 7, ап.20 073 895571
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.51, вх.А, ап.10 ИНЖ. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЦИЕВА БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.51, вх.А, ап.10
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Струмско център" №9 ИНЖ. РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ БОБОШЕВСКИ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Струмско център" №9 899874461
БЛАГОЕВГРАД ул "Менча Кърничева" №20 ИНЖ. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МАСЛИНСКИ БЛАГОЕВГРАД ул. "Менча Кърничева" №20 835963, 0897 933978
БЛАГОЕВГРАД ул."Добровска"№11в ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНОВ ШАРКОВ БЛАГОЕВГРАД ул."Добровска"№11в 887395908 epid_sharkov@abv.bg
БЛАГОЕВГРАД гр. Добринище, ул. "Христо Смирненски" № 19 ИНЖ. СТЕФАН КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ БЛАГОЕВГРАД гр. Добринище, ул. "Христо Смирненски" № 19