Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЧАКЪРОВА БЛАГОЕВГРАД ж.к."Запад" бл. 55, ап. 59 896 919 949
ИНЖ. АНДОН БОРИСОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "П. Зографски" №3, вх.Б, ап.2
ИНЖ. АТАНАС НИКОЛОВ ГАЛЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 073/22892;37805
ИНЖ. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Пере Тошев" №5
ИНЖ. АСЕН АВРАМОВ СИМЕОНОВ БЛАГОЕВГРАД
ИНЖ. ТЕОДОРА ИВАНОВА ГРАХОВСКА БЛАГОЕВГРАД ул."Марица"бл.27,вх.А,ап.11 895685730 teodoragrahovska@yahoo.com
ИНЖ. ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАСТРЕВА БЛАГОЕВГРАД к-с "Еленово 3", бл.209, вх.А, ап.10
ИНЖ. АНДОН БЛАГОЕВ ПОПСТОЯНОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 37, вх. Б, ет. 7, ап.20 073 895571
ИНЖ. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЦИЕВА БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.51, вх.А, ап.10
ИНЖ. РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ БОБОШЕВСКИ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Струмско център" №9 899874461
ИНЖ. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МАСЛИНСКИ БЛАГОЕВГРАД ул. "Менча Кърничева" №20 835963, 0897 933978
ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНОВ ШАРКОВ БЛАГОЕВГРАД ул."Добровска"№11в 887395908 epid_sharkov@abv.bg
ИНЖ. СТЕФАН КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ БЛАГОЕВГРАД гр. Добринище, ул. "Христо Смирненски" № 19
ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ УЗУНОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Скаптопара" №3
ИНЖ. АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Тодор Александров" №85 073/21916;30423
ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАСТЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №61, вх.Б, ап.8
ИНЖ. ПЕТЪР АСЕНОВ МУТАФЧИЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №44а
ИНЖ. ЗАХАРИ ЯКИМОВ ДОНЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 073/22892;31805
ИНЖ. ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад" №2, ет.2, ап.5 886681753
ИНЖ. ЯНЕ ГРИГОРОВ ЯНКОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23