Правоспособни лица

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад", бл.19, ет.4, ап.9 ИНЖ. ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ПИРГОВ БЛАГОЕВГРАД

ж.к. "Запад", бл.19, ет.4, ап.9

888488262

MapGeo@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15 ИНЖ. ИЛИЯ ИВАНОВ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15

073/26710;0888200068
БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23 ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГАНДЖОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Илинден" №23

073/33368

gandjovs@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД жк."Запад"бл.55,вх,Б,ап.59 ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЧАКЪРОВА БЛАГОЕВГРАД

ж.к."Запад" бл. 55, ап. 59

896 919 949
БЛАГОЕВГРАД ул. "П. Зографски" №3, вх.Б, ап.2 ИНЖ. АНДОН БОРИСОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "П. Зографски" №3, вх.Б, ап.2

БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 ИНЖ. АТАНАС НИКОЛОВ ГАЛЕВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Трети март" №9

073/22892;37805
БЛАГОЕВГРАД ул. "Пере Тошев" №5 ИНЖ. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Пере Тошев" №5

БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. АСЕН АВРАМОВ СИМЕОНОВ БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД ул."Марица"бл.27,вх.А,ап.11 ИНЖ. ТЕОДОРА ИВАНОВА ГРАХОВСКА БЛАГОЕВГРАД

ул."Марица"бл.27,вх.А,ап.11

895685730

teodoragrahovska@yahoo.com

БЛАГОЕВГРАД к-с "Еленово 3", бл.209, вх.А, ап.10 ИНЖ. ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАСТРЕВА БЛАГОЕВГРАД

к-с "Еленово 3", бл.209, вх.А, ап.10

БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 37, вх. Б, ет. 7, ап.20 ИНЖ. АНДОН БЛАГОЕВ ПОПСТОЯНОВ БЛАГОЕВГРАД

ж.к. "Еленово", бл. 37, вх. Б, ет. 7, ап.20

073 895571
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.51, вх.А, ап.10 ИНЖ. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БАЦИЕВА БЛАГОЕВГРАД

ж.к. "Еленово", бл.51, вх.А, ап.10

БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Струмско център" №9 ИНЖ. РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ БОБОШЕВСКИ БЛАГОЕВГРАД

ж.к. "Струмско център" №9

899874461
БЛАГОЕВГРАД ул "Менча Кърничева" №20 ИНЖ. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МАСЛИНСКИ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Менча Кърничева" №20

835963, 0897 933978
БЛАГОЕВГРАД ул."Добровска"№11в ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНОВ ШАРКОВ БЛАГОЕВГРАД

ул."Добровска"№11в

887395908

epid_sharkov@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД гр. Добринище, ул. "Христо Смирненски" № 19 ИНЖ. СТЕФАН КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ БЛАГОЕВГРАД

гр. Добринище, ул. "Христо Смирненски" № 19

БЛАГОЕВГРАД ул. "Скаптопара" №3 ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ УЗУНОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Скаптопара" №3

БЛАГОЕВГРАД ул. "Тодор Александров" №85 ИНЖ. АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Тодор Александров" №85

073/21916;30423
БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №61, вх.Б, ап.8 ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАСТЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Иван Михайлов" №61, вх.Б, ап.8

БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №44а ИНЖ. ПЕТЪР АСЕНОВ МУТАФЧИЕВ БЛАГОЕВГРАД

ул. "Броди" №44а