Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
БЛАГОЕВГРАД с. Бело поле, ул. „Черковна”№ 17 ИНЖ. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВГРАД с. Бело поле, ул. „Черковна”№ 17 0886 286 601 bathero2003@yahoo.com
БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. ПЕТРАНА КИРИЛОВА КЪРЦЕЛСКА БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 ИНЖ. КИРИЛ ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 073 88 42 68; 0888 78 28 23 Yankeeltd@abv.bg 073 88 42 68
БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 ИНЖ. МИЛКО ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 073 88 42 68; 0888 88 79 20 Yankeeltd@abv.bg 073 88 42 68
БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. РАЛИЦА СТОЯТЕЛОВА ПЪХКОВА СОФИЯ
БЛАГОЕВГРАД ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15 ЕТ "ВЕНАНГ - ИЛИЯ АНГЕЛОВ" БЛАГОЕВГРАД ул. "Васил Левски" №3, вх.А, ет.5, ап.15 22343;088200068
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №6Б ЕТ "ТАСКО - АТАНАС МИХАЙЛОВ" БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №6Б 073/34744
БЛАГОЕВГРАД ул. "Преспа" №13 "ЯНКИ" ООД БЛАГОЕВГРАД ул. "Преспа" №13 +359 73 884268 mfy@abv.bg +359 73 884268
БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" № 49 БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" № 49 073/88 56 21; 073/88 56 22; 0887 47 66 04 t_kad_bl@mbox.contact.bg 073/88 56 21; 073/88 56 22
БЛАГОЕВГРАД ул. "Родопи" №2 ЕТ "АТАНАС ГАЛЕВ - ГЕОКАРТ" БЛАГОЕВГРАД ул. "Родопи" №2
БЛАГОЕВГРАД ул. "14-ти полк", № 2А, вх. А, ет. 5, ап. А2 "КАД-ПРОЕКТ" ЕООД БЛАГОЕВГРАД ул. "14-ти полк", №2а, вх. А, ет. 5, ап. А2 0887 476713
БЛАГОЕВГРАД ул."Христо Смилянов"№2 ЕТ"ЕМИЛ ТОШЕВ-ГЕОС" 898653060 emo_tochew@mail.bg
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 123, вх. А, ет. 2, ап. 3 ГЕО ВИ МАП ЕООД БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл. 123, вх. А, ет. 2, ап. 3 887211998
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 ГЕОМЕТРАЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 888595789
БЛАГОЕВГРАД с. Бачево, ул. "Ал. Стамболийски" №23 ВИНСТРОЙ ООД БЛАГОЕВГРАД с. Бачево, ул. "Ал. Стамболийски" №23 073/887975;0887671816 vinstroi@abv.bg
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 "РОДОН" ЕООД БЛАГОЕВГРАД ул. "Братя Миладинови" N 1 073 831567 rodon_eood@abv.bg 073 887947
БЛАГОЕВГРАД пл. "Гоце Делчев" №2, ет.2 ЗНАК ООД БЛАГОЕВГРАД пл. "Гоце Делчев" №2, ет.2 073/886647;0898 63 09 21 znak@mail.bg 073/886647
БЛАГОЕВГРАД ул.Кръстьо Асенов №6,ет.1 "МАПГЕО" ЕООД БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад", бл.19, ет.4, ап.9 888488262 MapGeo@abv.bg
БЛАГОЕВГРАД ул. "Климент Охридски" №53, ет.2 ЛЕО - 80 ЕООД БЛАГОЕВГРАД ул. "Климент Охридски" №53, ет.2 073/832698;073/881957
БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. ВАНЬО СТОЯНОВ ГОШЕВ БЛАГОЕВГРАД