Правоспособни лица

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
БАНКЯ ул. "Никола Обретенов" №1 ИНЖ. СЛАВЕЙКО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ БАНКЯ

ул. "Никола Обретенов" №1

02993/9975752;0888636552
БАНСКО ул.Цар Симеон №39 ИНЖ. ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ РАЗЛОГ

с. Баня, ул. Осма № 2

0878580421

trimble@abv.bg

БАНСКО ул. "Ел-тепе" №18 ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВЕЗЬОВ БАНСКО

ул. "Ел-тепе" №18

887476621
БАНСКО ул. "Скопие" №18 ИНЖ. ДИМИТЪР ИВАНОВ РОШКОВ БАНСКО

ул. "Скопие" №18

073/85621;0887476713
БЕЛОВО ИНЖ. ИВАНКА ТОШКОВА АНДОНОВА СОФИЯ
БЕЛОГРАДЧИК ул. "Васил Савчев" №1 ЕТ "ГЕОРГИ НИКОЛОВ" БЕЛОГРАДЧИК

ул. "Васил Савчев" №1

897908002
БЕЛОГРАДЧИК ул. "Васил Савчев" №1 ИНЖ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ БЕЛОГРАДЧИК

ул. "Васил Савчев" №1

897908002
БЕРКОВИЦА ул. "Тимок" №13, бл. "Албена" ВИП КОНСУЛТ ООД БЕРКОВИЦА

ул. "Тимок" №13, бл. "Албена"

0953/6201 9872377
БЕРКОВИЦА ул. "Кирил и Методий" №36 ЕЛИД ЕООД БЕРКОВИЦА

ул. "Кирил и Методий" №36

887205554
БЕРКОВИЦА ул. "Бдин" №6 ИНЖ. КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ ЙОЦОВ БЕРКОВИЦА

ул. "Бдин" №6

0888 660423

arhko@abv.bg

БЕРКОВИЦА ИНЖ. ЮЛИЯ СЛАВКОВА ПИПЕРКОВА БЕРКОВИЦА
БЕРКОВИЦА ул. "Кирил и Методий" №36 ИНЖ. ЛИЗА ПЕТКОВА ИЗАТОВСКА БЕРКОВИЦА

ул. "Кирил и Методий" №36

0953/2941
БЛАГОЕВГРАД ул.Св.Иван Рилски №22, ет.1 ИНЖ. ИВАЙЛО БОЙКОВ ХРИСТОВ БЛАГОЕВГРАД

ул.Св.Иван Рилски №22, ет.1

0885052335

ivaylo.b.hristov@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД ж.к.Запад, бл.39, ет.6, ап.12 ИНЖ. ИВАН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД

ж.к.Запад, бл.39, ет.6, ап.12

0888200068

iv.angelov64@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД С.Дебрен, общ.Гърмен,обл.Благоевград, ул.Осемнадесета №17 ИНЖ. РУШАТ МУСТАФОВ МАЗЪЛОВ БЛАГОЕВГРАД

С.Дебрен, общ.Гърмен,обл.Благоевград, ул.Осемнадесета №17

0895250191

rushat@dlv.bg

БЛАГОЕВГРАД ж.к.Еленово, бл.28,ет.2,ап.6 ИНЖ. КИРИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВ БЛАГОЕВГРАД

ж.к.Еленово, бл.28,ет.2,ап.6

0898793497

k_mihov@abv.bg

БЛАГОЕВГРАД с. Бело поле, ул. „Черковна”№ 17 ИНЖ. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ БЛАГОЕВГРАД

с. Бело поле, ул. „Черковна”№ 17

0886 286 601

bathero2003@yahoo.com

БЛАГОЕВГРАД ИНЖ. ПЕТРАНА КИРИЛОВА КЪРЦЕЛСКА БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 ИНЖ. КИРИЛ ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД

ул. „Преспа” № 13

073 88 42 68; 0888 78 28 23

Yankeeltd@abv.bg

073 88 42 68
БЛАГОЕВГРАД ул. „Преспа” № 13 ИНЖ. МИЛКО ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД

ул. „Преспа” № 13

073 88 42 68; 0888 88 79 20

Yankeeltd@abv.bg

073 88 42 68