Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
АЙТОС ул.Хисарска №11 А ИНЖ. СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ПЕНЧЕВ АЙТОС ул.Хисарска №11 А 0897921173 stanislavpenchevv@abv.bg
АЙТОС ул.Васил Левски №32 ИНЖ. ДЕНИЗ РЕМЗИ ХАЙРУЛА АЙТОС ул.Васил Левски №32 0883418901 geodezconsult@abv.bg
АЙТОС ул. „Цар Освободител”№ 15 "ГЕОДЕЗ КОНСУЛТ" ЕООД АЙТОС ул. „Цар Освободител”№ 15 0883 418 901 geodezconsult@abv.bg
АКСАКОВО ж.к.Надежда, бл.5, вх.2, ет.5, ап.37 ИНЖ. ХРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА МАНОЛОВА ВАРНА бул.Приморски №19, ет.4, ап.8 0895497495 hr_manolova@abv.bg
АКСАКОВО ИНЖ. НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ ВАРНА
АКСАКОВО м-ст „Варненски път” имот 039002 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД АКСАКОВО м-ст "Варненски път" 052 504683 office@traffic.bg 052 504483
АСЕНОВГРАД ул. „Полковник Дрангов” № 8, ет. 2 "СТАТОС" ООД АСЕНОВГРАД ул. „Полковник Дрангов” № 8, ет. 2 0331 26 381; 0885 80 14 45 todorstamov@gmail.com
АСЕНОВГРАД ул. "Градешница" №32, вх.В, ап.9 ЕТ "ПММ-94-ПЕТКО МИХАЙЛОВ" АСЕНОВГРАД ул. "Градешница" №32, вх.В, ап.9 48988106
АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №45 "АС - КАДАСТЪР" ЕООД АСЕНОВГРАД ул."Цар Иван Асен II" №45 0331 67020, 0878497748 as_kadastar@abv.bg
ПЛОВДИВ ул. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" №95 ИНЖ. БЛАГОВЕСТ ТОДОРОВ ТОДОРОВ АСЕНОВГРАД ул. "Изложение" №2 0888 312159 blajo@abv.bg
АСЕНОВГРАД ул. "Полк. Дрангов" №8 ИНЖ. СТАНКА ВЪЛКОВА СТАМОВА АСЕНОВГРАД ул. "Полк. Дрангов" №8 0331/26381
АСЕНОВГРАД ул. "Градешница" №32, вх.В, ап.9 ИНЖ. ПЕТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ АСЕНОВГРАД ул. "Градешница" №32, вх.В, ап.9 48988106
АСЕНОВГРАД ул. "Матей Преображенски" №10 Д-Р ИНЖ. ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ПАШОВА СОФИЯ Студентски град, бл.58, вх.А, ст.312 9792458;0887538880 lpashova@clg.bas.bg
АСЕНОВГРАД ул."Цар Иван Асен ІІ" №45 ИНЖ. МАРИАНА АНГЕЛОВА ГЛАВОВА АСЕНОВГРАД ул."Цар Иван Асен ІІ" №45 033164697;0898244271
АСЕНОВГРАД ИНЖ. ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ЛОЗАНОВА АСЕНОВГРАД
АСЕНОВГРАД ул. "Полковник Дрангов" № 8 ИНЖ. ТОДОР ХРИСТОВ СТАМОВ АСЕНОВГРАД ул. "Полковник Дрангов" № 8 0331 26381, 0885 801445 todorstamov@gmail.com
АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен ІІ" №99, ет.3, ап.5 ИНЖ. АТАНАС ДИМИТРОВ ТОШЕВ АСЕНОВГРАД ул. "Цар Иван Асен ІІ" №99, ет.3, ап.5 03051/2402
АСЕНОВГРАД ул. "Гоце Делчев" №69А ИНЖ. ИВАН КОЛЕВ АТАНАСОВ АСЕНОВГРАД ул. "Гоце Делчев" №69А 898740337
БАЛЧИК ж.к.Балик, бл. 35, вх. Б ет. 5, ап. 8 ИНЖ. ЯНИЦА КОЛЕВА ЯНКОВА СОФИЯ ж.к.Дървеница, ул. Проф. Стоян Киркович № 24 0888 642 244 ianitsak@gmail.com
БАЛЧИК ж.к.Балик, бл.7, вх.А, ет.4, ап.12 ИНЖ. ИЛИЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА СОФИЯ ж.к.Младост-1, бл.26, вх.В, ет.11, ап.125 0884718289 iliqnastoqnova@abv.bg