Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
СОФИЯ ул. "Александър Жендов", № 6, ет. 4, ап. офис 408 СУПЕР К ООД СОФИЯ ул. "Александър Жендов", № 6, ет. 4, ап. офис 408 0898 843 862; 02/ 873 96 90 super_c@abv.bg