Оправомощени служители на общинска администрация по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР