Премини към основното съдържание

ОПРАВОМОЩЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 9 ОТ ЗКИР

slogan bg