Премини към основното съдържание

ОСЗ за област ВРАЦА

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-17–16/29.11.2018 г., допълнена със заповеди №№ РД-17–18/07.12.2018 г., РД-17–19/17.12.2018 г.,  РД-17–2/19.03.2019 г., РД-17–4/28.03.2019 г., РД-17–5/19.04.2019 г., РД-17–6/10.05.2019 г., РД-17–7/04.06.2019 г., РД-17–8/27.06.2019 г., РД-17-16/1/26.09.2019 г.  РД-17–9/04.10.2019 г., РД-17–10/04.10.2019 г., РД-17–11/01.11.2019 г., РД-17-12/28. 11.2019 г., РД-17-1/15.01.2020 г. и РД-17-2/17.03.2020 г., РД-17-3/31.05.2020 г., РД-17-4/08.05.2020 г.,  РД-17-5/12.05.2020 г., РД-17-6/12.05.2020 г., РД-17-7/13.05.2020 г. и РД-17-8/21.05.2020 г., РД-17-9/10.06.2020 г., РД-17-10/07.07.2020 г., РД-17-16(2)/13.07.2020 г., РД-17-11/03.08.2020 г., РД-17-12/28.08.2020 г., РД-17-13/10.09.2020 г., РД-17-14/18.09.2020 г., РД-17-15/22.12.2020 г., РД-17-1/22.01.2021 г. и РД-17-2/10.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

НОМЕР ПО РЕД

АГКК, СГКК

СЛУЖИТЕЛИ

1.

АГКК

Иванка Тодорова Казакова –  гл. специалист, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Снежина Велинова Петрова –  гл. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Мария Станкова Бонева –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Александра Емилова Дикова -  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Татяна Христова Хундилова –  ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

 

 

Даниела Лазарова Петкова –  и.д. началник отдел КСКР, дирекция КСК  

 

 

Татяна Малджанска –  ст. експерт, отдел ПОА, дирекция КСК

2.

Благоевград

Светла Асенова Бачева – Гл. експерт АО

 

 

Радка Георгиева Марулевска – Гл. експерт АО

 

 

Ваньо Стоянов Гошев – Гл. експерт СПК

 

 

Евелина Божидарова Николова – Мл. експерт АО

 

 

Ваня Славчова Парапунова – Гл. специалист АО

 

 

Костадинка Атанасова Костова – Гл. специалист АО

 

 

Катерина Панайотова Пецева – служител по ПМС 66

 

 

Соня Петкова Христова-ст. експерт АО

 

 

Наталия Максимова Камбитова-ст.експерт АО

 

 

Мария Димитрова Янева-специалист  АО

 

 

Асен Аврамов Симеонов-ст.експерт ГД

3.

Бургас

Венета Панайотова Чолакова – гл. експерт СПК

 

 

Галина Иванова Никова – гл. експерт ГД

 

 

Пенка Янева Бъчварова – гл. експерт СПК.

 

 

Донка Стоева Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Александър Пламенов Дечев – специалист АО

 

 

Анатоли Атанасов Велизаров – ст. експерт СПК

 

 

Анна Асенова Тенева – старши експерт СПК

 

 

Атанас Жеков Стоянов – старши експерт СПК

 

 

Весела Христова Русева – мл. експерт СПК

 

 

Владимир Дечев Куцаров – старши експерт ГД

 

 

Зюлфи Бехатов Гугов – старши експерт СПК

 

 

Мариана Димитрова Попова – гл. специалист архив

 

 

Теодора Людмилова Денчева – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Найденова Илиева – ст. експерт СПК

 

 

Тефик Ахмед Мустафа – мл. експерт СПК

4.

Варна

Виолетка Йорданова Денева - Гл. Експерт

 

 

Йовка Недева Атанасова - Гл. Експерт

 

 

Татяна Любчева Кюркчиева – Гл. експерт

 

 

Ивелина Трифонова Стоенчева - Ст. Експерт

 

 

Нели Иванова Тасева - Ст. Експерт

 

 

Нели Димитрова Тренчева - Ст. Експерт

 

 

Бисерка Кънчева Влахова - Ст. Експерт

 

 

Илина Костадинова Батанова - Ст. експерт СПК

 

 

Николай Митков Николов - Мл. Спец СПК

 

 

Силвия Любомирова Лалева - Специалист АО

 

 

Мария Иванова Николова - Гл. спец. СПК

 

 

Саша Георгиева Ангелова - Гл. спец. СПК

 

 

Магдалена Йорданова Апостолова - Гл. специалист АО

 

 

Мери Събева Манова - мл.експерт

 

 

Даниела Костадинова Манукова - Гл.специалист АО

 

 

Снежана Желязкова  Куртева - Гл.специалист АО

 

 

Теодора Пламенова Сандулова - Специалист АО

 

 

Станимира Яниславова Тодорова - Специалист АО

 

 

Даниела Иванова Иванова-Ст.Експерт

 

 

Огнян Деянов Генчев-Ст.Експерт

 

 

Веселка Димитрова Великова-Гл.Специалист АО

5.

Велико Търново

Иван Евтимов Анастасов – Гл. експерт ГД

 

 

Катя Димитрова Маринова – Ст. Експерт СПК

 

 

Нели Велева Костова – Мл. експерт СПК

 

 

Милко Цонев Недялков – Мл. експерт АО

 

 

Надежда Маринова Джутева – Мл. експерт АО

 

 

Поля Пламенова Тодорова – Мл. експерт АО

 

 

Моника Милчева Мирчева – Мл. експерт АО

 

 

Рая Владимирова Димитрова – експертна помощ

 

 

Росица Генчева Генчева – Специалист АО

 

 

Петя Николова Ячева – експертна помощ

6.

Видин

Миглена Иванова Дичева – Гл. експерт СПК

 

 

Доротея Димитрова Живкова – Илиева – гл. експерт СПК

 

 

Красимир Николов Ванков – Гл. специалист СПК

 

 

Боряна Иванова Стоянова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Цветкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Стефани Бисер Петрова – мл. експерт АО

 

 

Миряна Бориславова Сокачева – мл. експерт АО

7.

Враца

Цветан Георгиев Георгиев – гл. експерт

 

 

Диана Найчова Начева – началник СГКК Враца

 

 

Камелия Тодорова Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Димитрина Евтимова Роджева – ст. експерт

 

 

Красимира Иванова Драмкинска – гл. специалист

 

 

Петя Тодорова Викторова-Устрелска – старши експерт АО

 

 

Юлиана Викторова Йошовска – ст. експерт АО

 

 

Дарина Димитрова Дамянова – гл. специалист АО

 

 

Силвия Венкова Маркова – специалист СПК

 

 

Мая Василева Ценова – ст. експерт АО

8.

Габрово

Савина Илиева Савчева – Гл. експерт СПК

 

 

Иванка Лазарова Димитрова – Гл. експерт ГД

 

 

Цветанка Христова Няголова – Ст. Експерт АО

 

 

Ивелина Петкова Дончева – Ст. Експерт АО

 

 

Антоанета Тодорова Тотева – Мл. експерт АО

 

 

Искра Мичева Радионова – Гл. специалист АО

 

 

Валентина Йонкова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Петя Маринова Тихова – Мл. експерт СПК

9.

Добрич

Милена Венелинова Терзиева – Гл. експерт СПК

 

 

Златко Тодоров Стоянов – Гл. Експерт АО

 

 

Павлина Милева Илиева – Ст. Експерт АО

 

 

Димитричка Спасова Господинова – Ст. Експерт АО

 

 

Деян Йорданов Стоянов – Ст. Експерт АО

 

 

Веселина Иванова Костова – Ст. Експерт АО

 

 

Величка Колева Богданова – Гл. специалист АО

 

 

Параскев Йорданов Маринов – Гл. специалист АО

 

 

Веселин Георгиев Атанасов – Началник СГКК

10.

Кърджали

Николинка Делчева Кючукова – Гл. експерт ГД

 

 

Саша Давидова Зафирова – Началник СГКК

 

 

Лада Димова Милушева – Гл. специалист СПК

 

 

Теодора Николова Кючукова – Гл. специалист СПК

 

 

Емира Александрова Керушева – Ст. експерт СПК

11.

Кюстендил

Ралица Симова Лефтерова – Гл. експерт СПК

 

 

Нина Димчова Терзийска – Ст. Експерт СПК

12.

Ловеч

Десислава Нанкова Калчева – Гл. експерт ГД

 

 

Полина Станиславова Тодорова – Ст. експерт СПК

 

 

Младен Тодоров Маринов – Ст. експерт СПК

 

 

Васил Стефанов Кръстев - – Гл. експерт СПК

 

 

Венета Георгиева Бешкова – Ст. експерт АО

 

 

Николай Стоянов Бляхов – Ст. експерт СПК

 

 

Тотка Маринова Колева – Гл. специалист СПК

 

 

Виолина Венциславова Симеонова –Гл.експерт ГД

 

 

Людмила Иванова Караджунска – Ст. експерт АО

 

 

Соня Валериева Стоянова – Ст. експерт АО

13.

Монтана

Камелия Йорданова Кръстева – Гл. експерт АО

 

 

Соня Милкова Еленкова – Гл. експерт СПК

 

 

Антина Бориславова Пирдопска – Фонина – Гл. експерт СПК.

14.

Пазарджик

Йордан Димитров Гаджев – Гл. експерт СПК

 

 

Георги Неделчев Якимов – Ст. експерт АО

 

 

Димитрийка Атанасова Кратунчева – Ст. експерт АО

 

 

Любомир Валентинов Стойчев – Мл. експерт АО

 

 

Лиляна Георгиева Морунова – Гл. специалист СПК

 

 

Галина Стефанова Рашкова – Гл. специалист Архив

 

 

Мария Атанасова Пенчева – Гл. специалист АО

 

 

Костадин Димитров Чоролеев - ст. експерт АО

15.

Перник

Снежана Николова Галева – Гл. експерт СПК

 

 

Мая Златкова Сергиева – Ст. експерт СПК

 

 

Евгени Андонов Евродимов – Мл. експерт СПК

 

 

Мария Костадинова Пенева – Гл. специалист АО

 

 

Ива Николова Янева – Гл. специалист АО

 

 

Десислава Николаева Михайлова – Гл. специалист АО

16.

Плевен

Боряна Стефанова Иванова – Началник СГКК

 

 

Павлина Кръстева Иванова – Гл. експерт СПК

 

 

Ирен Славей Цонкова – Ст. експерт СПК

 

 

Дамян Иванов Петков – Гл. експерт ГД

 

 

Десислава Валентинова– Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Нистерова– Ст. експерт ГД

 

 

Магдалена Цекова-Юсменова– Ст. експерт СПК

 

 

Димитринка Николова Маринова– Мл. експерт АО

 

 

Таня Георгиева Недкова – Гл. специалист СПК

17.

Пловдив

Валери Спасов Кастелов – Гл. експерт СПК

 

 

Христо Стоянов Стайков – Гл. експерт АО

 

 

Мария Христова Павлова – Гл. специалист СПК

 

 

Костадин Митков Трампов – Ст. експерт АО

 

 

Емилия Василева Шидерова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Стефанова Топова – Мл. експерт СПК

 

 

Нина Банова Виделова – Ст. експерт АО

 

 

Антоанета Димитрова Желязкова – Мл. експерт АО

 

 

Диана Атанасова Добрева – Мл. експерт СПК

 

 

Димитър Христов Мутафчиев – Ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Михайлова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Мария Георгиева Божкова – Гл. специалист АО

 

 

Андриана Емилова Джулева – Специалист АО

18.

Разград

Анета Колева Гьокова – Гл. експерт СПК

 

 

Христина Савова Добрева – Гл. специалист АО

 

 

Румяна Белчева Димитрова – Гл. специалист АО

 

 

Сашка Димитрова Иванова – Мл. експерт АО

19.

Русе

Иван Николов Саджаклиев – Гл. експерт СПК

 

 

Мариана Димова Горанова – Гл. експерт ГД

 

 

Нели Цанева Букурова – Главен специалист – Архив и Административно обслужване

 

 

Кристиян Димитров Дацев – Ст. експерт АО

 

 

Полина Божидарова Ганева – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Теодора Трендафилова Даскалова – гл. експерт СПК

20.

Силистра

Веселин Жеков Железов – Гл. експерт АО

 

 

Галя Иванова Ганева – Ст. експерт АО

 

 

Надежда Кръстева Николова–Гл. специалист АО

 

 

Недялка Петрова Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Валя Христова Русева – Гл. специалист АО

21.

Сливен

Веска Йорданова Колева – Гл. експерт АО

 

 

Мария Михайлова Желева – Ст. експерт АО

 

 

Натали Желязкова Стоянова – мл. експерт

 

 

Иванина Милчева Маркова – мл. експерт

 

 

Стефан Господинов Шопов – Ст. експерт АО

 

 

Иван Стоянов Петров – Ст. експерт АО

 

 

Десислава Дончева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Ваня Драгиева Маркова – мл. експерт АО

 

 

Ивелина Цонева Петрова – мл. експерт АО

 

 

Недка Валентинова Петрова – специалист АО

22.

Смолян

Илия Райчев Станчев – Гл. експерт АО

 

 

Марчо Атанасов Тунев – Ст. експерт СПК

23.

Стара Загора

Надка Тенева Тодорова – Гл. експерт СПК

 

 

Десислава Йорданова Александрова – Ст. експерт ГД

 

 

Галина Куманова Авджиева – Ст. експерт СПК

 

 

Веселка Янкова Иванова – Ст. експерт СПК

 

 

Донка Кънева Славова – Ст. експерт АО

 

 

Георги Илиев Русев – Гл. експерт СПК

 

 

Миглена Тодорова Славова – Гл. специалист ГД

 

 

Кирил Станев Стойков - Ст. експерт ГД

 

 

Диана Георгиева Абова - Мл. експерт ГД

 

 

Мериен Николаева Желязкова – Мл. експерт СПК

 

 

Анелия Ангелинова Даскалска – Специалист АО

 

 

Стефани Петрова Танева – Мл. експерт АО

24.

Софийска област

Татяна Димитрова Деянова – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Росен Марков Борисов – Ст. експерт

 

 

Цветомир Пламенов Петров – Ст. експерт СПК

 

 

Юлия Славчева Благоева - Ст. експерт СПК

 

 

Ирена Атанасова Шумкова – Ст. експерт

 

 

Георги Кирилов Митев - Ст. експерт СПК

 

 

Камелия Иванова Петрова – Специалист СПКККР, АГКК

 

 

Цветелина Любомирова Колева – Ст. експерт

 

 

Деница Николаева Слънчева – Никова - Специалист

 

 

Зорница Йорданова Кръстева – Гл. Специалист

 

 

Диана Добрева Стоилова – Мл. експерт СПК

25.

София

Йордан Цветков Вълчев -  Ст. експерт СПК

 

 

Златка Живова Иванова – Ст. експерт АО

 

 

Александра Александрова Петрова – Ст. експерт АО

 

 

Христина Енева Димитрова-Недялкова – Ст. експерт АО

 

 

Деляна Петкова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Пламенова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Любомир Людмилов Стоянов – Ст. експерт

 

 

Димитрина Георгиева Георгиева – Гл. експерт

 

 

Милена Митова Андонова – Гл. специалист СПК

 

 

Росица Христова Михалева – Ст. експерт СПК

 

 

Стефан Стоянов Великов– Ст. експерт СПК

 

 

Силвия Ангелова Филипова – Ст. експерт СПК

 

 

Валентина Некулова Димитрова – Гл. експерт АО

 

 

Златина Живкова Маркова – Ст. експерт СПК

 

 

Красимир Марков Йовчев– Ст. експерт СПК

 

 

Жасмина Димитрова Велчева – Мл. експерт АО

 

 

Венета Георгиева Андреева – Мл. експерт

 

 

Милена Валентинова Кюрчийска – Специалист АО

 

 

Иванка Тошкова Андонова – Мл. експерт АО

 

 

Иван Сашов Иванов – Мл. експерт

 

 

Мариус Вълчев Йолов – Специалист, отдел Контрол

 

 

Даниела Емилова Асенова– Ст. експерт

 

 

Ралица Стоятелова Пъхкова– Мл. експерт АО

 

 

Стефан Стоянов Великов– Ст. експерт СПК

 

 

Татяна Николова Малджанска– Ст. експерт ППКР

 

 

Росица Янкова Дилковска– мл. експерт

 

 

Ивайло Пламенов Иванов – ст. експерт

 

 

Вера Цветкова Хрисчева – Специалист АО

 

 

Мариела Георгиева Иванова – гл. експерт

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – гл. експерт СПК

26.

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова – Гл. експерт АО

 

 

Александър Валериев Алексиев – Гл. специалист ГД

 

 

Нериман Юсеинова Ахмедова – Мл. експерт АО

 

 

Снежана Борисова Георгиева – Гл. специалист АО

27.

Хасково

Павлина Иванова Бонева – Гл. експерт АО

 

 

Лилия Севова Лилянова-Павлова – Ст. експерт СПК

 

 

Катя Николова Траянова – Гл. експерт АО

 

 

Милена Янчева Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Веселина Стоянова Колева – Ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Петкова Петкова – Специалист АО

 

 

Живка Бранимирова Стефанова – Гл. специалист АО

 

 

Катя Димова Димитрова – специалист АО

28.

Шумен

Светлозар Белчев Василев – Гл. експерт СПК

 

 

Дарин Юлиянов Йорданов – Гл. експерт АО

 

 

Милен Христов Миланов – Ст. експерт СПК

 

 

Даниела Хинева Димитрова-Костова – Ст. експерт СПК

 

 

Анелия Русева Христова – старши експерт СПК

 

 

Димитър Василев Димитров – старши експерт АО

 

 

Юджел Фикрет Али – старши експерт АО

29.

Ямбол

Елита Живкова Тенева – Гл. експерт СПК

 

 

Янка Иванова Златарова – Гл. експерт АО

 

 

Петя Желева Георгиева – Ст. експерт АО.

 

 

Камен Йорданов Карастоянов – Ст. експерт АО

 

 

Галена Борисова Блажева – Колева – Мл. експерт АО

 

 

Пенка Иванова Минчева – гл. специалист „Архив”

 

 

Боряна Василева Иванова – гл. специалист

 

 

Мария Стефанова Дякова – специалист

 

 

Минка Петрова Касърова – специалист

 

 

 

З А П О В Е Д

№РД-17-2/10.02.2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., и във връзка с подобряване административното обслужване

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам т. 7 от Приложение към Заповед №РД-17–16/29.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следното лице – служител, както следва:

7. СГКК – Враца
Мая Василева Ценова – ст. експерт АО; 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-17-16/29.11.2018г., допълнена със заповеди № №РД-17-18/07.12.2018г., РД-17-19/17.12.2018г.,  РД-17-2/19.03.2019г., РД-17-4/28.03.2019г., РД-17-5/19.04.2019г., РД-17-6/10.05.2019г., РД-17-7/04.06.2019г., РД-17-8/27.06.2019г., РД-17-16/1/26.09.2019г.,  РД-17-9/04.10.2019г., РД-17-10/04.10.2019г., РД-17-11/01.11.2019г., РД-17-12/28.11.2019г., РД-17-1/15.01.2020г., РД-17-2/17.03.2020г., РД-17-3/31.03.2020г., РД-17-4/08.05.2020г. РД-17-5/12.05.2020г., РД-17-6/12.05.2020г., РД-17-7/13.05.2020г., РД-17-8/21.05.2020г., РД-17-9/10.06.2020г., РД-17-10/07.07.2020г., РД-17-16(2)13.07.2020г., РД-17-11/03.08.2020г., РД-17-12/28.08.2020г., РД-17-13/10.09.2020г., РД-17-14/18.09.2020г., РД-17-15/22.12.2020г. и РД-17-1/22.01.2021г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Направените по-горе изменения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Копие от заповедта да се изпрати в сканиран вид на началника на СГКК – Враца и на посочения оправомощен служител, за сведение и изпълнение, както и на директорите на дирекции АПФО, КСК, ГК, ИТПД – за сведение.
 
Заповедта да се публикува на електронната страница на АГКК и да се постави в приемната на СГКК – Враца, на видно място.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-69(5)/17.03.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г., РД-13-69(3)/26.06.2019 г., РД-13-69(4)/18.11.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Оряхово

Христина Борисова Николова – старши специалист;

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г. и РД-13-69(4)/18.11.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител от общинска служба по земеделие – Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началника на ОСЗ Оряхово, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

                                                                        

 

З А П О В Е Д

 

№…РД-13-69(4)/18.11.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

ОСЗ Козлодуй

Десислава Георгиева Людмилова– младши експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Бяла Слатина

Борянка Маринова Петкова – главен специалист;

Анна Величкова Иванова – младши експерт;

ОСЗ Козлодуй

Величка Василева Станкова– специалист;

ОСЗ Оряхово

Даниела Иванова Патерова– главен специалист;

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г., РД-13-69(2)/30.11.2018г. и РД-13-69(3)/26.06.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общински служби по земеделие – Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ Оряхово, Козлодуй и Бяла Слатина, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

№…РД-13-69(3)/26.06.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Оряхово

Наталия Стамболова Лучева– младши експерт

Даниела Иванова Патерова – главен специалист

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Оряхово

Ивалина Любенова Георгиева – младши експерт.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди № № РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/30.11.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общинска служба по земеделие – Оряхово, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началникът на ОСЗ Оряхово, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

                                                                        /съгл. Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г./

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-69(2)/30.11.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г., на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Бяла Слатина

Божидар Георгиев Спасков – младши експерт.

Ивка Миткова Минковска – главен специалист

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители от общинска служба по земеделие – Бяла Слатина, директора на дирекция "Геодезия, картография  и кадастър"“ - АГКК, директора на дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповеди №№ РД-13-69(1)/28.02.2018г. и РД-13-69(2)/…………….2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

 З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-69/28.02.2018г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Оряхово

Наталия Стамболова Лучева – младши експерт.

ОСЗ Роман

Петя Петрова Вутева – главен специалист.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Оряхово

Веселка Тихомирова Василева – старши специалист.

ОСЗ Роман

Тодор Снежанов Бочев – младши експерт.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-69/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители от общинските служби по земеделие – Оряхово и Роман, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-69/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД-13-69(1)/28.02.2018г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-69 /23.02.2018 г

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Враца, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца и Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК / 

slogan bg