Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Боян Денев Терзиев старши юрисконсулт, Директор на дирекция 10-31-1/7- 12.2.2019, ЕЖ- 388/ 15.5.2019, ЕЖ- 400/ 12.6.2020 10-31-10-17/29.10.2018
Боряна Стефанова Иванова Началник на отдел ЕЖ- 222/ 9.5.2019, 10-32-19/41810-32-19/12- 14.6.2018, ЕЖ- 279/ 12.5.2020
Боряна Иванова Стоянова Главен специалист ЕЖ- 201/ 8.5.2020, ЕЖ- 121/ 7.5.2019, 10-32-19/94- 15.5.2018
Боряна Василева Иванова Главен специалист 10-32-19/353- 8.6.2018, ЕЖ- 355/ 13.5.2019, ЕЖ- 342/ 12.5.2020
Борислава Сергиева Мишовска Главен специалист ЕЖ- 352/ 13.5.2020 ns-17-01.04.2019.pdf ВС- 13/ 25.4.2019
Борис Кръстев Узунов Главен специалист 10-32-19/109- 16.5.2018, ЕЖ- 143/ 7.5.2019, ЕЖ- 358/ 13.5.2020
Божидар Христов Петров Главен специалист 10-32-19/122- 17.5.2018, ЕЖ- 186/ 8.5.2019, ЕЖ- 281/ 12.5.2020
Божидар Йорданов Трайчев Старши експерт 10-32-19/365- 8.6.2018, ЕЖ- 248/ 10.5.2019, ЕЖ- 396/ 3.6.2020
Бистра Стойчева Бончева Главен специалист 10-32-19/292- 7.6.2018, ЕЖ- 239/ 9.5.2019, ЕЖ- 129/ 4.5.2020
Бистра Николова Димитрова-Велева Финансов контрольор 10-32-19/421- 23.6.2018, ЕЖ- 154/ 8.5.2019, ЕЖ- 209/ 11.5.2020 10-32-19-421-1/23.07.2018
Бисерка Кънчева Влахова Старши експерт ЕЖ- 40/ 8.4.2020, ЕЖ- 162/ 8.5.2019, 10-32-19/182- 4.6.2018
Биляна Валериева Бонева-Бельова Младши експерт ЕЖ- 16/ 12.3.2020, ЕЖ- 78/ 2.5.2019, 10-32-19/62- 15.5.2018

slogan bg