Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Розабел Слейман Будахер специалист
НС-32-2.11.2020 ЕЖ 402 19.11.2020 г.
Радостин Пламенов Стойков младши експерт НС- 19/ 3.8.2020 ВС-23-24.8.2020
Румяна Филипова Влахова Главен специалист ЕЖ- 319/ 12.5.2020, ЕЖ- 271/ 10.5.2019, 10-32-19/373- 8.6.2018
Румяна Стойнова Христова-Русева Началник на отдел 10-32-19/348- 8.6.2018, ЕЖ- 347/ 13.5.2019, ЕЖ- 334/ 12.5.2020
Румяна Белчева Димитрова Главен специалист 10-32-19/21- 15.5.2018, ЕЖ- 68/ 30.4.2019, ЕЖ- 33/ 7.4.2020
Румен Василев Янков директор на дирекция Дирекция ЕЖ- 93/ 3.5.2019, ЕЖ- 31/ 7.4.2020 ВС- 28/ 12.8.2019
Румен Славчов Радков Главен специалист, главен експерт 10-32-19/142- 21.5.2018, ЕЖ- 175/ 8.5.2019, ЕЖ- 385/ 21.4.2020
Росица Янкова Дилковска Специалист ЕЖ- 86/ 21.4.2020, ЕЖ- 331/ 13.5.2019 rositsa_dilkovska.pdf
Росица Христова Михалева Старши експерт ЕЖ- 334/ 13.5.2019, ЕЖ- 390/ 15.5.2020 ns-14-20.03.2019.pdf ВС- 20/ 13.5.2019
Росен Марков Борисов главен експерт, Старши експерт 10-32-19/397- 8.6.2018, ЕЖ- 380/ 14.5.2019, ЕЖ- 232/ 11.5.2020
Рени Пейчева Митева Началник на отдел 10-32-19/291- 7.6.2018, ЕЖ- 236/ 9.5.2019, ЕЖ- 361/ 13.5.2020
Ралица Стоятелова Пъхкова Младши експерт, главен експерт ЕЖ- 382/ 28.4.2020, ЕЖ- 335/ 13.5.2019, 10-32-19/311- 8.6.2018
Ралица Симова Лефтерова Главен експерт ЕЖ- 382/ 28.4.2020, ЕЖ- 216/ 9.5.2019, 10-32-19/150- 31.5.2018
Радка Димитрова Лозанова-Стоянова Главен специалист ЕЖ- 317/ 12.5.2020 ns-4-07.01.2019.pdf ВС- 22/ 13.6.2019
Радка Георгиева Марулевска Главен експерт 10-32-19/277- 7.6.2018, ЕЖ- 95/ 3.5.2019, ЕЖ- 238/ 12.5.2020
Румяна Антонова Дамянова главен специалист, Главен експерт 10-32-19/68- 15.5.2018, ЕЖ- 63/ 30.4.2019, ЕЖ- 84/ 21.4.2020 НС- 17/ 29.7.2020 ВС- 22/ 11.8.2020

slogan bg