Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Поля Пламенова Тодорова младши експерт 10-31-12/37- 17.12.2018, ЕЖ- 168/ 8.5.2019, ЕЖ- 251/ 12.5.2020 10-31-10-35 /26.11.2018
Полина Станиславова Тодорова Старши експерт ЕЖ- 271/ 12.5.2020, ЕЖ- 25/ 22.4.2019, 10-32-19/53- 15.5.2018
Полина Йорданова Жилевска Специалист ЕЖ- 55/ 14.4.2020 НС- 34/ 14.8.2019 ВС- 33/ 26.9.2019
Полина Божидарова Ганева Главен специалист 10-31-12/9/- 24.6.2018, ЕЖ- 40/ 23.4.2019, ЕЖ- 204/ 8.5.2020
Петя Тодорова Викторова-Устрелска старши експерт 10-31-12/13- 9.10.2018, ЕЖ- 123/ 7.5.2019, ЕЖ- 64/ 15.4.2020
Петя Желева Георгиева Младши експерт 10-32-19/350- 8.6.2018, ЕЖ- 351/ 13.5.2019, ЕЖ- 337/ 12.5.2020
Петя Емилова Дочева Младши експерт, старши експерт ЕЖ- 120/ 4.5.2020, ЕЖ- 134/ 7.5.2019, 10-32-19/40- 15.5.2018
Петя Райчева Дичева старши експерт, Младши експерт ЕЖ- 339/ 12.5.2020 ns-28-01.07.2019.pdf ВС- 25/ 16.7.2019
Петя Маринова Тихова Младши експерт ЕЖ- 74/ 15.4.2020 НС- 31/ 1.8.2019 ВС- 27/ 2.8.2019
Петко Янков Николов Главен специалист 10-32-19/147- 28.5.2018, ЕЖ- 137/ 7.5.2019, ЕЖ- 165/ 7.5.2020
Пепа Атанасова Димитрова Старши експерт ЕЖ- 112/ 4.5.2020 ns-16-25.03.2019.pdf ВС- 11/ 1.4.2019
Пенка Янева Бъчварова Главен експерт ЕЖ- 140/ 7.5.2020, ЕЖ- 204/ 9.5.2019, 10-32-19/321- 8.6.2018
Павлина Кръстева Иванова Старши експерт 10-32-19/13- 14.5.2018, ЕЖ- 82/ 2.5.2019, ЕЖ- 115/ 4.5.2020
Павлина Милева Илиева Старши експерт ЕЖ- 126/ 7.5.2019, ЕЖ- 259/ 12.5.2020, 10-32-19/260- 7.6.2018
Параскев Йорданов Маринов Главен специалист 10-32-19/254- 8.6.2018, ЕЖ- 173/ 8.5.2019, ЕЖ- 263/ 12.5.2020
Павлина Иванова Бонева Главен експерт 10-32-19/104- 16.5.2018, ЕЖ- 290/ 10.5.2019, ЕЖ- 328/ 12.5.2020

slogan bg