Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Илияна Илиянова Господинова главен специалист
ЕЖ-401-26.10.2020 г.
Илияна Илиянова Желева главен специалист
ns-25-iliyana-zheleva.pdf
Иван Карчев Главен експерт ЕЖ- 14/ 11.3.2020, ЕЖ- 1/ 9.4.2019, 10-32-19- 14.5.2018
Иванка Тодорова Казакова главен специалист, Началник на отдел 10-32-19/204- 5.6.2018, ЕЖ- 247/ 10.5.2019, ЕЖ- 94/ 24.4.2020 НС- 18/ 3.8.2020 ВС-24-24.8.2020
Ирен Славей Цонкова Старши експерт 10-32-19/121- 17.5.2018, ЕЖ- 182/ 8.5.2019, ЕЖ- 280/ 12.5.2020 НС- 13/ 1.7.2020 ВС- 20/ 28.7.2020
Искра Мичева Радионова Главен специалист 10-32-19/165- 4.6.2018, ЕЖ- 321/ 13.5.2019, ЕЖ- 76/ 15.4.2020
Ирена Атанасова Шумкова Старши експерт ЕЖ- 18/ 27.3.2020, ЕЖ- 340/ 13.5.2019, 10-32-19/242- 7.6.2018
Илия Райчев Станчев Главен експерт 10-32-19/108- 16.5.2018, ЕЖ- 142/ 7.5.2019, ЕЖ- 88/ 22.4.2020
Илина Костадинова Батанова Старши експерт 10-32-19/188- 4.6.2018, ЕЖ- 100/ 3.5.2019, ЕЖ- 176/ 8.5.2020
Ивелина Трифонова Стоенчева Старши експерт 10-32-19/192- 4.6.2018, ЕЖ- 163/ 8.5.2019, ЕЖ- 178/ 8.5.2020
Ивелина Радостинова Цонева-Петрова Младши експерт 10-32-19/81- 15.5.2018, ЕЖ- 41/ 23.4.2019, ЕЖ- 207/ 8.5.2020
Ивелина Петкова Дончева Старши експерт 10-32-19/160- 4.6.2018, ЕЖ- 318/ 13.5.2019, ЕЖ- 72/ 15.4.2020
Иванка Тошкова Андонова Старши експерт 10-32-19/246- 7.6.2018, ЕЖ- 278/ 10.5.2019, ЕЖ- 59/ 15.4.2020
Ивелина Михайлова Христова Младши експерт ЕЖ- 309/ 12.5.2020, ЕЖ- 225/ 9.5.2019, 10-32-19/388- 8.6.2018
Иван Стоянов Петров Старши експерт 10-32-19/78- 15.5.2018, ЕЖ- 73/ 30.4.2019 , ЕЖ- 215/ 11.5.2020
Иван Семов Семов Младши експерт 10-32-19/127- 17.5.2018, ЕЖ- 85/ 2.5.2019, ЕЖ- 355/ 13.5.2020
Иван Сашов Иванов Младши експерт 10-32-19/308- 8.6.2018, ЕЖ- 377/ 14.5.2019, ЕЖ- 132/ 5.5.2020
Иван Николов Саджаклиев Главен експерт 10-32-19/50- 15.5.2018, ЕЖ- 56/ 25.4.2019 , ЕЖ- 214/ 11.5.2020
Иван Евтимов Анастасов Главен експерт 10-32-19/32- 15.5.2018, ЕЖ- 257/ 10.5.2019, ЕЖ- 246/ 12.5.2020
Ива Николова Янева Главен специалист 10-32-19/146- 28.5.2018, ЕЖ- 33/ 23.4.2019, ЕЖ- 81/ 15.4.2020

slogan bg