Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Миряна Бориславова Сокачева младши експерт
НС-41-1.12.2020 ВС-36-7.12.2020
Мелина Валентинова Великова специалист
НС-38-16.11.2020 ВС-39-11.12.2020
Мая Василева Ценова старши експерт
НС-26-5.10.2020 ВС-31-26.10.2020
Маргарита Димова Бюрлакова главен юрисконсулт
НС-28-8.10.2020 ВС-30-12.10.2020
Моника Милчева Мирчева младши експерт 10-31-12/28/36- 26.11.2018, ЕЖ- 167/ 8.5.2019, ЕЖ- 250/ 12.5.2020 monika_mircheva.pdf
Момчил Викторов Терзийски Началник на отдел 10-31-1/1- 9.1.2019, ЕЖ- 1/ 14.1.2020 НС-1-07.01.2019
Младен Тодоров Маринов Главен експерт 10-32-19/48- 15.5.2018, ЕЖ- 52/ 24.4.2019, ЕЖ- 269/ 12.5.2020
Михаил Стоянов Киров Началник на отдел 10-31-12/6- 19.7.2018, ЕЖ- 176/ 8.5.2019, ЕЖ- 266/ 12.5.2020
Михаил Венелинов Младенов Главен специалист ЕЖ- 390/ 15.5.2019, ЕЖ- 10/ 29.1.2020 ns-18-02.04.2019.pdf ЕЖ- 390/ 15.5.2019
Михаела Михайлова Сандова Специалист няма, ЕЖ- 294/ 12.5.2019, ЕЖ- 379/ 15.5.2020
Миряна Бориславова Сокачева Главен специалист ЕЖ- 199/ 8.5.2020 ns-2-07.01.2019.pdf
Милослава Емилова Ставрева Младши експерт ЕЖ- 364/ 14.5.2020, ЕЖ- 366/ 14.5.2019, 10-32-19/143- 22.5.2018
Милко Цонев Недялков Младши експерт 10-32-19/35- 15.5.2018, ЕЖ- 210/ 9.5.2019, ЕЖ- 247/ 12.5.2020
Милка Димитрова Горчева Главен специалист 10-32-19/368- 8.6.2018, ЕЖ- 188/ 8.5.2019, ЕЖ- 316/ 12.5.2020
Милена Янчева Атанасова Главен специалист 10-32-19/103- 16.5.2018, ЕЖ- 244/ 9.5.2019, ЕЖ- 333/ 12.5.2020
Милена Станкова Генова Старши експерт 10-32-19/320- 8.6.2018, ЕЖ- 310/ 13.5.2019, ЕЖ- 148/ 7.5.2020
Милена Костадинова Борисова Началник на отдел 10-32-19/328- 8.6.2018, ЕЖ- 156/ 8.5.2019, ЕЖ- 51/ 10.4.2020
Милена Георгиева Крумова Старши експерт 10-32-19/305- 7.6.2018, ЕЖ- 200/ 9.5.2019, ЕЖ- 98/ 28.4.2020
Милена Венелинова Терзиева Главен експерт 10-32-19/252- 7.6.2018, ЕЖ- 55/ 25.4.2019, ЕЖ- 256/ 12.5.2020
Милена Валентинова Кюрчийска Младши експерт ЕЖ- 104/ 29.4.2020, ЕЖ- 281/ 10.5.2019, 10-32-19/361- 8.6.2018
Милена Валентинова Андонова Старши експерт 10-32-19/314- 8.6.2018, ЕЖ- 370/ 14.5.2019, ЕЖ- 103/ 29.4.2020
Милен Христов Миланов Старши експерт 10-32-19/270- 7.6.2018, ЕЖ- 343/ 13.5.2019, ЕЖ- 226/ 11.5.2020
Мила Руменова Пиралкова Главен специалист ЕЖ- 26/ 2.4.2020, ЕЖ- 234/ 9.5.2019, 10-32-19/239- 7.6.2018
Миглена Иванова Дичева Главен експерт 10-32-19/91- 15.5.2018, ЕЖ- 119/ 7.5.2019, ЕЖ- 195/ 8.5.2020
Мериен Николаева Колева Старши специалист ЕЖ- 291/ 12.5.2020, ЕЖ- 90/ 2.5.2019, 10-32-19/221- 5.6.2018 10-31-10-37 /26.11.2018
Мери Събева Манова - Станкова Младши експерт 10-32-19/175- 4.6.2018, ЕЖ- 208/ 9.5.2019, ЕЖ- 185/ 8.5.2020
Марчо Атанасов Тунев Старши експерт 10-32-19/128- 17.5.2018, ЕЖ- 189/ 8.5.2019, ЕЖ- 325/ 12.5.2020
Марияна Георгиева Сотирова Главен специалист ЕЖ- 386/ 12.5.2020 ns-15-22.03.2019.pdf
Мария-Ирина Здравкова Атанасова Старши експерт ЕЖ- 384/ 12.5.2020 НС- 43/ 1.10.2019 ВС- 37/ 24.10.2019
Мария Христова Павлова Главен експерт 10-32-19/381- 8.6.2018, ЕЖ- 227/ 9.5.2019, ЕЖ- 314/ 12.5.2020 ns-7-19.02.2019.pdf
Мария Стефанова Дякова специалист административно обслужване 10-32-19/355 - 8.6.2018, ЕЖ- 348/ 13.5.2019
Мария Станкова Бонева Старши експерт ЕЖ- 11/ 4.3.2020, ЕЖ- 54/ 25.4.2019, 10-32-19/67- 15.5.2018
Мария Костадинова Пенева Главен специалист 10-32-19/145- 28.5.2018, ЕЖ- 34/ 23.4.2019, ЕЖ- 82/ 15.4.2020
Мария Иванова Семерджиева Главен юрисконсулт 10-32-19/211- 5.6.2018, ЕЖ- 356/ 14.5.2019, ЕЖ- 297/ 12.5.2020
Мария Иванова Николова Главен специалист 10-32-19/196- 4.6.2018, ЕЖ- 117/ 7.5.2019, ЕЖ- 180/ 8.5.2020 10-31-10-39/26.11.2018
Мария Димитрова Янева Младши специалист ЕЖ- 24/ 1.4.2020, ЕЖ- 249/ 10.5.2019
Мария Димитрова Петрова-Ракарова Специалист ЕЖ- 399/ 3.7.2019, ЕЖ- 43/ 8.4.2020
Мария Георгиева Божкова Главен специалист 10-32-19/371- 8.6.2018, ЕЖ- 272/ 10.5.2019, ЕЖ- 320/ 12.5.2020
Мария Атанасова Пенчева Главен специалист ЕЖ- 181/ 8.5.2019, 10-32-19/416- 11.6.2018, ЕЖ- 162/ 7.5.2020
Мариус Вълчев Йолов Старши експерт 10-32-19/392- 8.6.2018, ЕЖ- 394/ 15.5.2019, ЕЖ- 107/ 30.4.2020
Марийка Костадинова Минтова Началник на отдел 10-32-19/7- 14.5.2018, ЕЖ- 29/ 23.4.2019, ЕЖ- 77/ 15.4.2020
Мариета Величкова Митова Специалист ЕЖ- 135/ 5.5.2020, ЕЖ- 378/ 14.5.2019, 10-32-19/203- 5.6.2018
Мариела Георгиева Иванова Главен експерт ЕЖ- 87/ 22.4.2020, ЕЖ- 94/ 3.5.2019, 10-32-19/241- 5.6.2018
Мариана Иванова Иванова Специалист 10-32-19/171- 4.6.2018, ЕЖ- 45/ 24.4.2019, ЕЖ- 90/ 23.4.2020
Мариана Димитрова Попова Главен специалист ЕЖ- 151/ 7.5.2020, ЕЖ- 207/ 9.5.2019, 10-32-19/332- 8.6.2018
Маргарита Йозова Цонева Главен специалист ЕЖ- 277/ 12.5.2020, ЕЖ- 11/ 16.4.2019, 10-32-19/47- 15.5.2018
Маргарита Георгиева Симитчиева Старши експерт 10-32-19/391- 8.6.2018, ЕЖ- 233/ 9.5.2019, ЕЖ- 19/ 30.3.2020
Магдалена Стоянова Цекова-Юсменова Старши експерт ЕЖ- 118/ 4.5.2020 ns-11-05.03.2019.pdf
Магдалена Николова Каменова Старши експерт 10-32-19/89- 15.5.2018, ЕЖ- 389/ 15.5.2019, ЕЖ- 171/ 8.5.2020
Магдалена Йорданова Апостолова Главен специалист 10-32-19/194- 4.6.2018, ЕЖ- 311/ 13.5.2019, ЕЖ- 189/ 8.5.2020
Магдалена Ваклинова Калекова Специалист АО ЕЖ- 363/ 13.5.2020 НС- 4/ 3.2.2020 ВС- 4/ 28.2.2020
Магдалена Ангелова Тодорова Началник на отдел, главен експерт 10-32-19/235- 7.6.2018, ЕЖ- 18/ 18.4.2019, ЕЖ- 97/ 28.4.2020
Мирела Ивайлова Кацарска главен специалист, младши експерт НС- 7/ 18.3.2020 , НС- 15/ 10.7.2020 ВС- 7 /16.4.2020 , ВС- 16/ 20.7.2020
Мария Михайлова Желева старши експерт НС- 12/ 1.7.2020 ВС- 17/ 20.7.2020

slogan bg