Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Емилия Енчева Илиева старши експерт
НС-44-1.12.2020 ВС-38-11.12.2020
Емира Александрова Керушева старши експерт 10-31-12/21- 31.10.2018, ЕЖ- 323/ 13.5.2019, ЕЖ- 302/ 12.5.2020 10-31-10-19/31.10.2018
Емилия Енчева Илиева Главен специалист ЕЖ- 122/ 4.5.2020 ns-21-20.05.2019.pdf
Емилия Василева Шидерова Главен специалист ЕЖ- 267/ 10.5.2019, ЕЖ- 315/ 12.5.2020 ns-8-19.02.2019.pdf
Емил Иванов Иванов Специалист ЕЖ- 42/ 8.4.2020, ЕЖ- 397/ 15.5.2019
Емануела Емилова Василева Младши експерт ЕЖ- 54/ 14.4.2020, ЕЖ- 146/ 7.5.2019, 10-32-19/157- 1.6.2018
Елка Иванова Димитрова Главен специалист 10-32-19/245- 7.6.2018, ЕЖ- 46/ 24.4.2019, ЕЖ- 29/ 3.4.2020
Елита Живкова Тенева Главен експерт 10-32-19/352- 8.6.2018, ЕЖ- 350/ 13.5.2019, ЕЖ- 336/ 12.5.2020
Елена Любомирова Църнева Старши експерт, главен експерт ЕЖ- 114/ 4.5.2020, ЕЖ- 343/ 12.5.2020 НС- 35/ 2.9.2019 ВС- 31/ 19.9.2019
Елена Кирилова Митева Специалист ЕЖ- 377/ 14.5.2020, ЕЖ- 379/ 14.5.2019, 10-32-19/231- 7.6.2018
Елена Иванова Узунова Главен специалист ЕЖ- 321/ 12.5.2020, ЕЖ- 273/ 10.5.2019, 10-32-19/372- 8.6.2018
Елена Георгиева Дюлгерова Старши специалист ЕЖ- 193/ 8.5.2020 НС- 47-1/ 24.10.2019 ВС-9-8.5.2020
Евелина Венциславова Филатова Младши експерт ЕЖ- 202/ 9.5.2019, ЕЖ- 398/ 21.5.2019, ЕЖ- 243/ 12.5.2020 10-31-10-32/21.11.2018 ВС- 4/ 25.1.2019
Евелина Божидарова Николова Младши експерт 10-32-19/286- 7.6.2018, ЕЖ- 365/ 14.5.2020
Евгени Антонов Евродимов Младши експерт 10-32-19/6- 14.5.2018, ЕЖ- 32/ 23.4.2019, ЕЖ- 80/ 15.4.2020
Елизабет Иванова Кирилова специалист "АО" НС- 5/ 02.03.2020 ВС-5 от 10.03.2020 г.

slogan bg