Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Таня Стефчова Тодорова старши специалист
НС-35-9.11.2020 ВС-35-3.12.2020
Тефик Ахмед Мустафа младши експерт
НС-36-16.11.2020 ВС-40-30.12.2020
Теодора Стефанова Баджолова младши експерт
НС-37-16.11.2020 ВС-41-30.12.2020
Таня Георгиева Недкова Главен специалист НС-20-17.08.2020 ВС-25-28.8.2020
Тотка Маринова Колева Главен специалист ЕЖ- 303/ 12.5.2020, ЕЖ- 12/ 16.4.2019, 10-32-19/56- 15.5.2018
Тоня Радостинова Раева старши експерт, Младши експерт 10-32-19/288- 7.6.2018, ЕЖ- 299/ 13.5.2019, ЕЖ- 235/ 12.5.2020
Тома Василев Бочев Главен специалист 10-32-1/5- 1.2.2018, ЕЖ- 300/ 13.5.2019, ЕЖ- 211/ 11.5.2020
Теодора Цветозарова Нистерова Специалист, старши експерт 10-32-19/362- 8.6.2018, ЕЖ- 184/ 8.5.2019, ЕЖ- 119/ 4.5.2020
Теодора Трендафилова Даскалова главен експерт 10-31-12/19- 29.10.2018, ЕЖ- 37/ 23.4.2019, ЕЖ- 203/ 8.5.2020 teodora_daskalova.pdf
Теодора Пламенова Сандулова Специалист, старши специалист 10-32-19/174- 4.6.2018, ЕЖ- 312/ 13.5.2019, ЕЖ- 191/ 8.5.2020
Теодора Пламенова Петкова Старши експерт 10-32-19/299- 7.6.2018, ЕЖ- 231/ 9.5.2019, ЕЖ- 110/ 30.4.2020
Теодора Петрова Балулова началник на отдел 10-31-12/34- 5.12.2018, ЕЖ- 70/ 30.4.2019, ЕЖ- 205/ 8.5.2020 teodora_balulova.pdf
Теодора Николова Кючукова Главен специалист 10-32-19/134- 17.5.2018, ЕЖ- 324/ 13.5.2019, ЕЖ- 351/ 13.5.2020
Теодора Людмилова Денчева Старши експерт ЕЖ- 19/ 18.4.2019, ЕЖ- 19/ 18.4.2019, 10-32-19/325- 8.6.2018
Татяна Христова Хундилова Младши експерт ЕЖ- 212/ 11.5.2020, ЕЖ- 304/ 13.5.2019, 10-32-19/238- 7.6.2018
Татяна Николова Малджанска Старши експерт 10-32-19/71- 15.5.2018, ЕЖ- 22/ 22.4.2019, ЕЖ- 9/ 29.1.2020
Татяна Любчева Кюркчиева Главен експерт 10-32-19/195- 4.6.2018, ЕЖ- 98/ 3.5.2019, ЕЖ- 173/ 8.5.2020
Татяна Димитрова Деянова Главен специалист 10-32-19/205- 5.6.2018, ЕЖ- 288/ 10.5.2019, ЕЖ- 23/ 1.4.2020
Таня Стоянова Карагьозова Главен експерт 10-32-19/318- 8.6.2018, ЕЖ- 297/ 13.5.2019, ЕЖ- 99/ 28.4.2020
Тамара Георгиева Трупчева Главен специалист 10-32-19/281- 7.6.2018, ЕЖ- 252/ 10.5.2019, ЕЖ- 245/ 12.5.2020
Тотка Иванова Чомакова-Пенева стерши експерт НС- 9/ 22.6.2020 ВС- 18/ 20.7.2020

slogan bg