Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Георги Венелинов Георгиев специалист, младши експерт ЕЖ- 252/ 12.5.2020 НС-25-01.07.2019 , НС-1-23.1.2020 , НС- 14/ 1.7.2020 ВС-11-12.5.2020 , ВС- 14/ 6.7.2020
Гергана Станимирова Стефанова Старши експерт 10-32-19/366- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 13.5.2019, ЕЖ- 95/ 24.4.2020
Георги Неделчев Якимов Старши експерт ЕЖ- 178/ 8.5.2019, 10-32-19/412- 11.6.2018, ЕЖ- 156/ 7.5.2020
Георги Михнев Михнев Главен специалист 10-32-19/335- 8.6.2018, ЕЖ- 50/ 24.4.2019, ЕЖ- 153/ 7.5.2020
Георги Кирилов Митев Старши специалист 10-32-19/389- 8.6.2018, ЕЖ- 87/ 2.5.2019, ЕЖ- 102/ 28.4.2020
Ганчо Димитров Петров Началник на отдел 10-32-19/10- 14.5.2018, ЕЖ- 13/ 16.4.2019, ЕЖ- 32/ 7.4.2020
Галя Иванова Ганева Старши експерт 10-32-19/23- 15.5.2018, ЕЖ- 274/ 10.5.2019, ЕЖ- 164/ 7.5.2020
Галина Куманова Авджиева Старши експерт 10-32-19/217- 5.6.2018, ЕЖ- 89/ 2.5.2019, ЕЖ- 288/ 12.5.2020
Галина Иванова Никова Главен експерт ЕЖ- 141/ 7.5.2020, ЕЖ- 65/ 30.4.2019, 10-32-19/334- 8.6.2018
Галина Ангелова Куцарова Главен експерт 10-32-19/209- 5.6.2018, ЕЖ- 358/ 14.5.2019, ЕЖ- 344/ 13.5.2020
Галена Борисова Блажева Колева Младши експерт 10-32-19/349- 8.6.2018, ЕЖ- 353/ 13.5.2019, ЕЖ- 340/ 12.5.2020
Габриела Росенова Митова Старши специалист ЕЖ- 41/ 8.4.2020 НС- 37/ 2.9.2019 ВС- 32/ 25.9.2019

slogan bg