Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Димитър Василев Карагеоргиев младши експерт НС-42-1.12.2020 ВС-43-30.12.2020
Доротея Димитрова Живкова-Илиева Главен експерт ЕЖ- 196/ 8.5.2020, ЕЖ- 120/ 7.5.2019, 10-32-19/92- 15.5.2018
Донка Стоева Тодорова Старши експерт ЕЖ- 146/ 7.5.2020, ЕЖ- 28/ 23.4.2019, 10-32-19/339- 8.6.2018
Донка Кънева Славова Старши експерт ЕЖ- 397/ 5.6.2020, ЕЖ- 151/ 7.5.2019, 10-32-19/216- 5.6.2018
Дияна Павлова Яначкова Главен специалист 10-32-19/3- 14.5.2018, ЕЖ- 64/ 30.4.2019, ЕЖ- 22/ 1.4.2020
Дияна Иванова Балева Началник на отдел ЕЖ- 284/ 12.5.2020, ЕЖ- 147/ 7.5.2019, 10-32-19/215- 5.6.2018
Дияна Василева Василева Главен специалист 10-32-19/1- 14.5.2018, ЕЖ- 2/ 11.4.2019, ЕЖ- 3/ 17.1.2020
Димитър Христов Папукчиев Младши експерт, старши експерт 10-31-12/20- 30.10.2018, ЕЖ- 14/ 17.4.2019, ЕЖ- 52/ 10.4.2020
Дирухи Крикор Топакбашиян Юрисконсулт, старши юрисконсулт 10-32-19/330- 8.6.2018, ЕЖ- 196/ 9.5.2019, ЕЖ- 398/ 11.6.2020
Димитър Николов Колев Главен специалист 10-32-19/338- 8.6.2018, ЕЖ- 49/ 24.4.2019, ЕЖ- 299/ 12.5.2020
Димитър Василев Димитров Старши експерт 10-32-19/272- 7.6.2018, ЕЖ- 386/ 14.5.2019, ЕЖ- 228/ 11.5.2020
Димитричка Спасова Господинова Старши експерт 10-32-19/253- 7.6.2018, ЕЖ- 127/ 7.5.2019, ЕЖ- 260/ 12.5.2020
Димитринка Николова Маринова младши експерт 10-31-12/38- 28.12.2018, ЕЖ- 185/ 8.5.2019, ЕЖ- 121/ 4.5.2020
Димитрина Евтимова Роджева Младши експерт 10-32-19/113- 16.5.2018, ЕЖ- 124/ 7.5.2019, ЕЖ- 66/ 15.4.2020
Димитрийка Атанасова Кратунчева Старши експерт ЕЖ- 158/ 7.5.2020 НС- 44/ 1.10.2019 ВС- 36/ 24.10.2019
Диана Петрова Димитрова Старши експерт 10-32-19/313- 8.6.2018, ЕЖ- 279/ 10.5.2019, ЕЖ- 219/ 11.5.2020
Диана Найчова Начева Началник на отдел 10-32-19/115- 16.5.2018, ЕЖ- 122/ 7.5.2019, ЕЖ- 61/ 15.4.2020
Диана Добрева Стоилова младши експерт 10-31-12/35- 10.12.2018, ЕЖ- 287/ 10.5.2019, ЕЖ- 223/ 11.5.2020 10-31-10-31 /20.11.2018
Диана Георгиева Абова Младши експерт 10-32-19/249- 7.6.2018, ЕЖ- 193/ 8.5.2019, ЕЖ- 292/ 12.5.2020
Диана Великова Иванова началник на отдел 10-32-19/423- 3.9.2018, ЕЖ- 36/ 23.4.2019, ЕЖ- 30/ 5.4.2020 10-31-10-13/27.08.2018
Диана Атанасова Добрева Младши експерт 10-32-19/387- 8.6.2018, ЕЖ- 265/ 10.5.2019, ЕЖ- 311/ 12.5.2020
Деян Йорданов Стоянов Старши експерт ЕЖ- 257/ 12.5.2020, ЕЖ- 172/ 8.5.2019, 10-32-19/255- 7.6.2018
Десислава Цветкова Дончева главен специалист, младши експерт 10-31-12/24- 5.11.2018, ЕЖ- 259/ 10.5.2019, ЕЖ- 198/ 8.5.2020 10-31-10-41/03.12.2018
Десислава Стефанова Топова Специалист 10-32-19/378- 8.6.2018, ЕЖ- 226/ 9.5.2019, ЕЖ- 312/ 12.5.2020 10-31-10-47/12.12.2018
Десислава Стефанова Начева Главен специалист ЕЖ- 387/ 15.5.2020, ЕЖ- 218/ 9.5.2019, 10-32-19/28- 15.5.2018
Десислава Светлозар Пунева Юрисконсулт, старши юрисконсулт 10-32-19/329- 8.6.2018, ЕЖ- 197/ 9.5.2019, ЕЖ- 346/ 13.5.2020
Десислава Николаева Михайлова Главен специалист 10-32-19/144- 28.5.2018, ЕЖ- 35/ 23.4.2019, ЕЖ- 83/ 15.4.2020
Десислава Нанкова Калчева Главен експерт 10-32-19/43- 15.5.2018, ЕЖ- 5/ 15.4.2019, ЕЖ- 267/ 12.5.2020
Десислава Йорданова Александрова Старши експерт ЕЖ- 289/ 12.5.2020, ЕЖ- 149/ 7.5.2019, 10-32-19/250- 7.6.2018
Десислава Дончева Георгиева Старши експерт 10-32-19/80- 15.5.2018, ЕЖ- 74/ 30.4.2019, ЕЖ- 206/ 8.5.2020
Десислава Дамянова Валентинова Старши експерт 10-32-19/41- 15.5.2018, ЕЖ- 183/ 8.5.2019, ЕЖ- 117/ 4.5.2020
Деница Янкова Цветкова Старши специалист 10-32-19/240- 7.6.2018, ЕЖ- 232/ 9.5.2019, ЕЖ- 91/ 23.4.2020
Деница Николаева Слънчева-Никова Главен специалист ЕЖ- 111/ 30.4.2020, ЕЖ- 384/ 14.5.2019, 10-32-19/303- 7.6.2018 10-31-10-8/01.08.2018
Деляна Петкова Петкова Старши експерт 10-32-19/265- 7.6.2018, ЕЖ- 230/ 9.5.2019, ЕЖ- 111/ 30.4.2020
Дарина Димитрова Дамянова главен специалист 10-31-12/30- 3.12.2018, ЕЖ- 103/ 3.5.2019, ЕЖ- 67/ 15.4.2020 10-31-10-38/26,11,2018
Дарин Юлианов Йорданов Главен експерт 10-32-19/269- 7.6.2018, ЕЖ- 293/ 10.5.2019, ЕЖ- 225/ 11.5.2020
Даниела Хинева Димитрова-Костова Старши експерт 10-32-19/271- 7.6.2018, ЕЖ- 344/ 13.5.2019, ЕЖ- 227/ 11.5.2020
Даниела Лазарова Петкова Главен експерт 10-32-19/26- 15.5.2018, ЕЖ- 157/ 8.5.2019, ЕЖ- 12/ 6.3.2020
Даниела Костадинова Манукова Главен специалист 10-32-19/177- 4.6.2018, ЕЖ- 209/ 9.5.2019 , ЕЖ- 188/ 8.5.2020
Даниела Иванова Иванова старши експерт 10-31-12/31- 3.12.2018, ЕЖ- 164/ 8.5.2019 , ЕЖ- 181/ 8.5.2020 10-31-10-27 /06.11.2018
Даниела Емилова Асенова Старши експерт 10-32-19/241- 7.6.2018, ЕЖ- 336/ 13.5.2019, ЕЖ- 169/ 7.5.2020
Даниел Недялков Петров Главен експерт ЕЖ- 210/ 11.5.2020, ЕЖ- 305/ 13.5.2019, 10-32-19/5- 14.5.2018
Данаила Кръстева Трендафилова Главен специалист ЕЖ- 152/ 7.5.2020, ЕЖ- 20/ 18.4.2019, 10-32-19/336- 8.6.2018
Дамян Иванов Петков Старши експерт ЕЖ- 116/ 4.5.2020, ЕЖ- 133/ 7.5.2019, 10-32-19/14- 14.5.2018

slogan bg