Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Людмила Михайлова Иванова Главен експерт ЕЖ- 28/ 3.4.2020, ЕЖ- 44/ 24.4.2019, 10-32-19/266- 7.6.2018
Людмила Иванова Николчева-Дерманска Главен експерт ЕЖ- 130/ 4.5.2020 НС- 40/ 1.10.2019
Людмила Иванова Караджунска Старши експерт ЕЖ- 274/ 12.5.2020, ЕЖ- 17/ 17.4.2019, 10-32-19/46- 15.5.2018
Любомир Валентинов Стойчев Младши експерт 10-32-19/413- 11.6.2018, ЕЖ- 180/ 8.5.2019, ЕЖ- 159/ 7.5.2020
Люба Димитрова Грозданова Главен експерт 10-32-19/25- 15.5.2018, ЕЖ- 61/ 30.4.2019, ЕЖ- 21/ 1.4.2020
Лиляна Найденова Илиева Старши експерт ЕЖ- 145/ 7.5.2020, ЕЖ- 253/ 10.5.2019, 10-32-19/327- 8.6.2018
Лиляна Дойчева Начева Младши експерт 10-32-19/74- 15.5.2018, ЕЖ- 4/ 15.4.2019, ЕЖ- 5/ 17.1.2020
Лиляна Георгиева Морунова Главен специалист 10-32-19/415- 11.6.2018, ЕЖ- 221/ 9.5.2019, ЕЖ- 161/ 7.5.2020
Лилия Севова Лилянова-Павлова Старши експерт ЕЖ- 329/ 12.5.2020, ЕЖ- 291/ 10.5.2019, 10-32-19/102- 16.5.2018
Лидия Георгиева Илиева Старши специалист ЕЖ- 53/ 10.4.2020, ЕЖ- 282/ 10.5.2019, 10-32-19/360- 8.6.2018 10-31-10-30/18.11.2018
Лейле Мехмедова Кичукова Младши експерт 10-32-19/129- 17.5.2018, ЕЖ- 192/ 8.5.2019, ЕЖ- 357/ 13.5.2020
Лада Димова Милушева Главен специалист 10-32-19/135- 17.5.2018, ЕЖ- 262/ 10.5.2019, ЕЖ- 202/ 8.5.2020

slogan bg