Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Цветония Георгиева Казакова Специалист
младши експерт
НС- 2/ 3.2.2020 , НС-24-1.10.2020 ВС- 2/ 5.2.2020 , ВС-29-2.10.2020
Цветомира Ботева Кукунджиева старши експерт НС-30-12.10.2020 ВС-34-10.11.2020
Цецка Петкова Младенова Специалист АО ЕЖ- 375/ 14.5.2019, ЕЖ- 133/ 5.5.2020 tsetska_mladenova.pdf
Цветомир Пламенов Петров Старши експерт ЕЖ- 378/ 14.5.2020, ЕЖ- 381/ 14.5.2019, 10-32-19/312- 8.6.2018
Цветелина Любомирова Колева Старши експерт ЕЖ- 233/ 11.5.2020, ЕЖ- 383/ 14.5.2019, 10-32-19/244- 7.6.2018
Цветелина Асенова Асенова Младши експерт, юрисконсулт ЕЖ- 56/ 14.4.2020, ЕЖ- 60/ 30.4.2019, 10-32-19/226- 6.6.2018
Цветанка Христова Няголова Старши експерт ЕЖ- 73/ 15.4.2020, ЕЖ- 319/ 13.5.2019, 10-32-19/161- 4.6.2018
Цанко Антимов Карабов Началник на отдел 10-32-19/107- 16.5.2018, ЕЖ- 141/ 7.5.2019, ЕЖ- 354/ 13.5.2020

slogan bg