Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Надежда Тодорова Милева специалист
НС-39-20.11.2020
Надя Ивова Тошмакова Надя Ивова Тошмакова
НС-40-1.12.2020 ВС-42-30.12.2020
Недялка Петрова Атанасова Главен специалист
старши експерт
10-32-19/148- 31.5.2018, ЕЖ- 138/ 7.5.2019, ЕЖ- 166/ 7.5.2020 НС-29-12.10.2020 ВС-33-10.11.2020
Нина Иванова Върбева Главен специалист ЕЖ- 35/ 7.4.2020, ЕЖ- 105/ 3.5.2019
Нина Димчова Терзийска Старши експерт 10-32-19/141- 21.5.2018, ЕЖ- 217/ 9.5.2019, ЕЖ- 383/ 7.4.2020
Нина Банова Видолова Старши експерт 10-32-19/385- 8.6.2018, ЕЖ- 187/ 8.5.2019, ЕЖ- 308/ 12.5.2020
Николина Валентинова Дякова Главен специалист ЕЖ- 144/ 7.5.2019, ЕЖ- 360/ 13.5.2020 nikolinka_diakova.pdf ВС- 16/ 7.5.2019
Николета Валентинова Костова Главен специалист 10-32-19/16- 15.5.2018, ЕЖ- 112/ 7.5.2019, ЕЖ- 46/ 8.4.2020
Николай Митков Николов Младши експерт 10-32-19/183- 4.6.2018, ЕЖ- 165/ 8.5.2019, ЕЖ- 183/ 8.5.2020
Николай Божинов Вълин Специалист 10-32-19/70- 15.5.2018, ЕЖ- 23/ 22.4.2019, ЕЖ- 2/ 15.1.2020
Никола Райчев Бадев Началник на отдел 10-32-19/379- 8.6.2018, ЕЖ- 223/ 9.5.2019, ЕЖ- 304/ 12.5.2020
Никола Димов Сърбов Главен специалист 10-32-19/256- 7.6.2018, ЕЖ- 66/ 30.4.2019, ЕЖ- 261/ 12.5.2020
Нериман Юсеинова Ахмедова Младши експерт 10-32-19/293- 7.6.2018, ЕЖ- 194/ 8.5.2019, ЕЖ- 126/ 4.5.2020
Нели Цанева Букурова Главен експерт ЕЖ- 324/ 12.5.2020 ns-20-08.04.2019.pdf ВС- 15/ 3.5.2019
Нели Димитрова Тренчева Старши експерт ЕЖ- 179/ 8.5.2020, ЕЖ- 101/ 3.5.2019, 10-32-19/190- 4.6.2018
Нели Велева Отчева Младши експерт 10-32-19/118- 16.5.2018, ЕЖ- 211/ 9.5.2019, ЕЖ- 248/ 12.5.2020
Недялка Петрова Перпериева Главен специалист 10-32-19/125- 17.5.2018, ЕЖ- 86/ 2.5.2019, ЕЖ- 359/ 13.5.2020
Недялка Иванова Кирова Специалист 10-32-19/401- 11.6.2018, ЕЖ- 57/ 25.4.2019
Наталия Максимова Камбитова Старши експерт ЕЖ- 241/ 12.5.2020, ЕЖ- 8/ 16.4.2019, 10-32-19/287- 7.6.2018
Надка Тенева Тодорова Главен експерт 10-32-19/219- 5.6.2018, ЕЖ- 109/ 3.5.2019, ЕЖ- 285/ 12.5.2020
Надежда Маринова Джутева Младши експерт 10-32-19/36- 15.5.2018, ЕЖ- 212/ 9.5.2019, ЕЖ- 249/ 12.5.2020
Надежда Кръстева Николова Главен специалист 10-32-19/154- 1.6.2018, ЕЖ- 275/ 10.5.2019, ЕЖ- 395/ 1.6.2020
Надежда Георгиева Таранджийска Главен експерт 10-32-19/212- 5.6.2018, ЕЖ- 155/ 8.5.2019, ЕЖ- 93/ 24.4.2020
Надежда Йорданова Йорданова главен специалист НС- 6/ 16.3.2020 ВС- 6/ 14.4.2020

slogan bg