Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Валентина Йонкова Христова старши експерт
НС-43-1.12.2020 ВС-37-8.12.2020
Василка Янкова Стоилова главен експерт НС-31-19.10.2020 ВС-32-6.11.2020
Ваклин Петков Началник на отдел 10-32-19/63- 15.5.2018, ЕЖ- 201/ 9.5.2019, ЕЖ- 400/ 12.6.2020
Владимир Пламенов Гергов Началник на отдел 10-32-19/90- 15.5.2018, ЕЖ- 313/ 13.5.2019, ЕЖ- 194/ 8.5.2020
Владимир Дечев Куцаров Старши експерт ЕЖ- 298/ 12.5.2020, ЕЖ- 309/ 13.5.2019, 10-32-19/345- 8.6.2018
Виржиния Вердова Матеева Главен експерт 10-32-19/69- 15.5.2018, ЕЖ- 53/ 25.4.2019, ЕЖ- 347/ 13.5.2020
Виолина Венциславова Симеонова Старши експерт 10-32-19/59- 15.5.2018, ЕЖ- 6/ 15.4.2019, ЕЖ- 270/ 12.5.2020
Виолетка Йорданова Денева - Христова Главен експерт 10-32-19/187- 4.6.2018, ЕЖ- 116/ 7.5.2019, ЕЖ- 174/ 8.5.2020
Веселка Янкова Иванова Старши експерт 10-32-19/218- 5.6.2018, ЕЖ- 88/ 2.5.2019, ЕЖ- 287/ 12.5.2020
Веселина Иванова Костова Старши експерт 10-32-19/263- 7.6.2018, ЕЖ- 21/ 18.4.2019, ЕЖ- 258/ 12.5.2020
Веселина Стоянова Колева Старши експерт ЕЖ- 330/ 12.5.2020 НС- 41/ 1.10.2019 ВС- 34/ 8.10.2019
Веселка Димитрова Великова Главен специалист ЕЖ- 256/ 10.5.2019, ЕЖ- 190/ 8.5.2020
Веселин Цветанов Данов Главен специалист 10-32-19/403- 11.6.2018, ЕЖ- 326/ 13.5.2019, ЕЖ- 375/ 14.5.2020
Веселин Жеков Железов Главен експерт 10-32-19/24- 15.5.2018, ЕЖ- 135/ 7.5.2019, ЕЖ- 388/ 15.5.2020
Весела Янкова Христоскова Старши експерт 10-32-19/4- 14.5.2018, ЕЖ- 365/ 14.5.2019, ЕЖ- 47/ 9.4.2020
Венета Панайотова Чолакова Главен експерт ЕЖ- 139/ 7.5.2020, ЕЖ- 79/ 2.5.2019, ЕЖ- 97/ 3.5.2019, 10-32-19/344- 8.6.2018
Венета Георгиева Бешкова Старши експерт ЕЖ- 275/ 12.5.2020, ЕЖ- 7/ 15.4.2019, 10-32-19/58- 15.5.2018
Величка Колева Богданова Главен специалист ЕЖ- 264/ 12.5.2020, ЕЖ- 129/ 7.5.2019, 10-32-19/259- 7.6.2018
Велина Светлозарова Фергова Старши специалист ЕЖ- 400/ 3.7.2019 velina_fergova.pdf
Васил Стефанов Кръстев Главен експерт ЕЖ- 268/ 12.5.2020, ЕЖ- 51/ 24.4.2019, 10-32-19/57- 15.5.2018
Ваня Славчова Парапунова Главен специалист ЕЖ- 366/ 14.5.2020, ЕЖ- 161/ 8.5.2019, 10-32-19/278- 7.6.2018
Ваня Петкова Богданова Главен специалист ЕЖ- 313/ 12.5.2020, ЕЖ- 266/ 10.5.2019, 10-32-19/374- 8.6.2018
Ваня Драгиева Маркова Младши експерт 10-32-19/83- 15.5.2018, ЕЖ- 42/ 23.4.2019, ЕЖ- 208/ 8.5.2020
Ваня Венциславова Луканова Старши специалист ЕЖ- 50/ 9.4.2020 НС- 45/ 10.10.2019 ВС- 41/ 11.11.2019
Ваньо Стоянов Гошев Старши експерт 10-32-19/285- 7.6.2018, ЕЖ- 96/ 3.5.2019, ЕЖ- 380/ 15.5.2020
Валя Христова Русева Главен специалист 10-32-19/153- 1.6.2018, 10-32-19/153- 1.6.2018, ЕЖ- 167/ 7.5.2020
Валери Тодоров Тимев Началник на отдел ЕЖ- 237/ 12.5.2020, ЕЖ- 159/ 8.5.2019, 10-32-19/282- 7.6.2018
Валери Спасов Кастелов Главен експерт 10-32-19/307- 8.6.2018, ЕЖ- 110/ 5.5.2019, ЕЖ- 305/ 12.5.2020
Валентина Ненова Милчева Специалист ЕЖ- 221/ 11.5.2020 НС-26-01.07.2019 ВС- 39/ 28.10.2019
Валентина Некулова Димитрова Началник на сектор, Главен експерт 10-32-19/222- 6.6.2018, ЕЖ- 277/ 10.5.2019, ЕЖ- 85/ 21.4.2020
Валентина Господинова Трайкова Началник на отдел 10-32-19/97- 16.5.2018, ЕЖ- 240/ 9.5.2019, ЕЖ- 326/ 12.5.2020

slogan bg