Премини към основното съдържание
Филтър по заглавие
ID Наименование Написано на Sort ascending Статус на публ. покана и търгове
27148 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 27.12.2019 Възложена, Затворена
26902 Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 03.12.2019 Възложена
26792 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 26.11.2019 Възложена
26510 Доставка на 1 (един) брой сървър за предоставяне на услуга Web Map Service (WMS) за потребителите на АГКК 31.10.2019 Възложена
25915 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. Разград 20.09.2019 Възложена, Затворена
25433 Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на АГКК по 3 (три) обособени позиции 21.08.2019 Възложена
24918 Доставка на 2 броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР 16.07.2019 Възложена
24177 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 25.06.2019 Възложена
24118 Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър 20.06.2019 Възложена
24077 Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК 18.06.2019 Възложена

slogan bg