Доставка на тонер касети и консумативи за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

Определен е изпълнител по тази публична покана.За повече подробности вижте в "Документация" - Заповед РД-19-11/02.05.2012 г. за определяне на изпълнител...

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП

от АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

с предмет „ Доставка на тонер касети и консумативи за нуждите на АГКК ”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП с уникален код 9000913

КРАЕН СРОК за представяне на офертите - 17.00 часа на 23 април 2012 г.

Номер: 5260
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
12.04.2012 pokana_toneri_001.pdf Покана АГКК 126.71 KB
12.04.2012 publicna_pokana_toneri.pdf Публична покана 98.16 KB
12.04.2012 tech_zad_toneri.pdf Техническо задание 149.02 KB
12.04.2012 dogovor_toneri.doc Договор 53.5 KB
12.04.2012 obrazec_oferta.doc Образец на оферта 158 KB
03.05.2012 zap_rd_19_11_02_05_2012_izbor_toneri.pdf Заповед РД-19-11/02.05.2012 г. за определяне на изпълнител... 57.2 KB