Премини към основното съдържание

Осъществяване контрол по качеството на информационните системи и предоставяне на консултации по приемането на работата от страна на АГКК по договор № ИС-72/14.07.2012 г.

20 August 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. «Мусала» № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. «а» - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор по процедура за възлагане на услуга, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител, чрез публична покана, за сключване на договор с предмет:

„Осъществяване контрол по качеството на информационните системи и предоставяне на консултации по приемането на работата от страна на АГКК по договор № ИС-72/14.07.2012 г. с предмет „Техническа помощ по съществуващия софтуер и хардуер,  развитие и поддръжка на информационната система на кадастъра и имотния регистър, компонент „Кадастър“ за Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, осигуряване право на ползване и поддръжка на адресна база за населените места, за които има приета кадастрална карта” 

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
20.08.2012 dokumentaciya.rar Пълна документация 1.75 MB

slogan bg