Обществени поръчки

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр.Долна Митрополия, гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав и още ...

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр.Долна Митрополия,
гр. Правец и гр. Съединение, и на други населени места в общини Брезник, Велики Преслав, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Мъглиж, Нови Пазар, Перник, Рудозем, Русе, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково и Чепеларе“
с 12 (дванадесет) обособени позиции

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места в общини Аксаково, Белово....и

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на общински центрове гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна и гр. Павликени, и на други населени места в общини Аксаково, Белово, Белоградчик, Велинград, Велико Търново, Върщец, Грамада, Добричка, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Царево, Черноочене и Чупрене“  с 11 (единадесет) обособени позиции

Д О К Л А Д на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП за извършени пазарни проучвания за стойността

Доклад на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП  за извършени пазарни проучвания за стойността (цената) на 2 броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип "Close Control Unit", необходими за обект „Център за данни“ при АГКК