Skip to main content
Филтър по заглавие
ID Наименование Написано на Статус на публ. покана и търгове
5260 Доставка на тонер касети и консумативи за нуждите на АГКК 12.04.2012 Възложена
5740 Осъществяване контрол по качеството на информационните системи и предоставяне на консултации по приемането на работата от страна на АГКК по договор № ИС-72/14.07.2012 г. 20.08.2012 Възложена
5897 Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатична техника в териториалните звена и структурните подразделения на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 11.10.2012 Възложена
6001 Доставка на файлов сторидж и настолни компютри за нуждите на АГКК 21.11.2012 Възложена
6032 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 27.11.2012 Възложена
6059 Осигуряване на информация и публичност по проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване 12.12.2012 Възложена
6071 Охрана на имуществото на Агенция по геодезия, картография и кадастър 14.12.2012 Възложена
6150 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 29.01.2013 Възложена
6449 Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие 14.05.2013 Възложена
6784 Изпълнение на Дейност 1 „Подобряване на уменията за ефективно общуване, ефективна работа и взаимодействие с потребителите на кадастрални и геодезически услуги” и Дейност 2 „Придобиване и подобряване знанията и уменията на служители на АГКК при работа с.. 06.08.2013 Възложена

slogan bg