Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ.сортиране на иконите Статус
27140 Проектиране и упражняване на авторски надзор за съществуващи сгради на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 30.12.2019
Възложена
Затворена
26985 Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 11.12.2019
Възложена
Затворена
26978 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 10.12.2019
Възложена
Затворена
26411 Осигуряване на СГКК с правни консултанти за СГКК – Варна, СГКК - Добрич, СГКК – Шумен и СГКК - Силистра, СГКК - Кюстендил, СГКК - Перник, СГКК - София област, СГКК – София град и СГКК - Благоевград 24.10.2019 Възложена
26327 Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян с правни консултанти 18.10.2019 Възложена
26247 Осигуряване на СГКК - Видин, СГКК - Враца, СГКК - Ловеч, СГКК - Монтана, СГКК - Плевен СГКК - Велико Търново, СГКК - Габрово, СГКК - Разград, СГКК - Русе и СГКК - Търговище с правни консултанти 11.10.2019 Възложена
26105 Осигуряване на СГКК с правни консултанти по СПКККР и Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги 03.10.2019 ПРЕКРАТЕНА
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 29.08.2019 Възложена
25126 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.08.2019 Възложена
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 Възложена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 Възложена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 Възложена
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 Възложена
23880 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки 04.06.2019 ПРЕКРАТЕНА
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.05.2019 Възложена
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК 30.04.2019
Възложена
Прекратена- обособена позиция 14
Прекратена- обособена позиция 15
21409 Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК 17.01.2019 Възложена
21410 Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК 17.01.2019 Възложена
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър 13.12.2018
Възложена
Приключена
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново 30.11.2018
Възложена
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 02.10.2018 Възложена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 Възложена
19740 Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора 24.08.2018 Възложена
19628 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 15.08.2018
Възложена
Приключена
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК 09.08.2018 Възложена