Премини към основното съдържание
Статус
ID Наименование Написано на Sort ascending
30381 Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.09.2020
30334 Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020
30333 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.09.2020
29942 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020
29941 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър - 2020 31.07.2020
29802 Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на АГКК- 2020 23.07.2020
29770 Доставка на пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър- 2020 21.07.2020
29626 Доставка на канцеларски материали 2020 10.07.2020
27140 Проектиране и упражняване на авторски надзор за съществуващи сгради на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 30.12.2019
26985 Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 11.12.2019

slogan bg