Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК 09.08.2018 Възложена
19628 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 15.08.2018 Възложена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 Възложена
19740 Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора 24.08.2018 Възложена
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг 14.05.2018 Възложена
11525 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш 16.02.2016 Възложена
11585 Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник 22.02.2016 Възложена
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър 13.12.2018 Възложена
21409 Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК 17.01.2019 Възложена
21410 Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК 17.01.2019 Възложена
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК 30.04.2019
Възложена
Прекратена- обособена позиция 14
Прекратена- обособена позиция 15
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла 02.10.2018 Възложена
15430 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 04.07.2017 Възложена
23880 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки 04.06.2019 ПРЕКРАТЕНА
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 Възложена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 Възложена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 Възложена
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 Възложена
25126 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 02.08.2019 Възложена
11584 Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини Луковит, Тетевен и Ябланица 22.02.2016 Възложена
26105 Осигуряване на СГКК с правни консултанти по СПКККР и Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги 03.10.2019
Отворена
ПРЕКРАТЕНА
25574 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 29.08.2019 Възложена
11487 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера 10.02.2016 Възложена
11498 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник 11.02.2016
Възложена
Приключена
14579 Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции 23.03.2017 Възложена