Премини към основното съдържание

Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатична техника в териториалните звена и структурните подразделения на Агенция по геодезия, картография и кадастър”

11 October 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. «Мусала» № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. «а» - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:

„Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатична техника в териториалните звена и структурните подразделения на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, разделена на две обособени позиции:

I-ва обособена позиция: „Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери и сървърни климатици, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).”

II-ра обособена позиция: „Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатизатори, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
11.10.2012 podrajka_klimatici_agkk.rar Пълна документация 1018.61 KB

slogan bg